Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội Khuyến học huyện Bảo Yên - 20 năm xây dựng và phát triển

Thứ tư - 08/11/2023 03:57
Trong 20 năm qua, bằng những việc làm thiết thực, công tác khuyến học, khuyến tài của huyện Bảo Yên đã kịp thời hỗ trợ, khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đã tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập, góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và đất nước.

Hội khuyến học huyện Bảo Yên được thành lập theo quyết định số 846 ngày 10/11/2003 của UBND huyện Bảo Yên. Ngay sau khi thành lập BCH lâm thời đã bước vào việc xây dựng mạng lưới tổ chức hội và xây dựng kế hoạch hoạt động trên địa bàn. Sau một thời gian triển khai kế hoạch, kết quả đã có 17/17 xã, thị trấn thành lập Ban vận động và thành lập BCH hội khuyến học lâm thời, phát triển xây dựng được 80 chi hội cơ sở trong các Thôn, Bản,Tổ dân phố, Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, Doanh nghiệp, trường học...(trong đó có 56 chi hội thôn, bản, tổ dân phố; 16 chi hội nhà trường và 8 chi hội cơ quan), kết nạp được 364 hội viên và tiến hành vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp, tạo nguồn lực ban đầu hỗ trợ cho công tác Khuyến học, khuyến tài và một số nhiệm vụ của sự nghiệp GD&ĐT từ các cơ sở xã đến cấp huyện.

anh tin bai

Hội khuyến học đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện vận động hỗ trợ học bổng cho trên 3000 em học sinh với số tiền gần 2,1 tỉ đồng


Trải qua 20 năm xây dựng tổ chức và hoạt động, qua 4 kỳ Đại hội, tuy có nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, xây dựng Hội, nguồn kinh phí hoạt động, nhưng với sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cùng với sự năng động, nhiệt tình của lãnh đạo Hội các cấp, sự đồng thuận của các hội viên, Hội Khuyến học huyện Bảo Yên đã từng bước phát triển và đã đạt những kết quả đáng trân trọng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

anh tin bai

Hàng năm Hội khuyến học Huyện, hội khuyến học các xã, thị trấn luôn hoàn thành xuât sắc nhiêm vụ


Quy mô, mạng lưới Hội khuyến học các cấp đã phát triển rộng khắp và có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống tổ chức khuyến học toàn huyện tiếp tục phát triển ổn định. Đến nay, toàn huyện có 17/17 cơ sở hội khuyến học ở xã, thị trấn, 264 chi hội khuyến học, 71 ban khuyến học ở các cơ quan trường học với 20.944 hội viên, tăng 10,921 hội viên so với năm 2004. Các tổ chức Hội đã thể hiện rõ vai trò trung tâm trong việc liên kết, phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.v.v...để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội khuyến học các cơ sở đã phối kết hợp tốt với các đơn vị trường học, các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng liên quan tuyên truyền, vận động được trên 457 học sinh các cấp bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại trường lớp yên tâm học tập. Công tác huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển Giáo Dục được đặc biệt quan tâm. Hội khuyến học các cơ sở phối hợp với các đơn vị trường học vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ các nguồn lực hỗ trợ cho ngành giáo dục địa phương với giá trị quy ra tiền trên 48,2.tỷ đồng với các hình thức hỗ trợ như: xây dựng trường học, nhà bán trú dân nuôi, sửa chữa các công trình phục vụ học sinh, các đồ dùng trang thiết bị phục vụ dạy và học, góp phần duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia… trong đó: Tiền mặt trên 34,5 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 210.400 ngày công lao động, trên 19.974 kg lương thực, hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng trường học... 
Phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – sáng tạo – an toàn”, xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được các cấp, các ngành quan tâm, các đơn vị tích cực hưởng hứng thực hiện. Toàn huyện có 47 trường MN, TH, THCS công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 64% tổng số trường toàn huyện. Tỷ lệ huy động trẻ, học sinh ra lớp được duy trì ở tất cả các cấp học. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần luôn đạt từ 98% trở lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì và nâng cao, năm học 2022 - 2023, đối với cấp Tiểu học có 1.566 học sinh đạt giải các cấp, trong đó 1024 giải cấp huyện, 537 giải cấp tỉnh, 5 giải cấp quốc gia; khối THCS có 575 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó: 525 giải cấp huyện, 49 giải cấp tỉnh, 1 giải cấp Quốc gia; khối THPT có 87 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải cấp Quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 98%. 
Huyện duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, có 05 xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi. 17/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; 07/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mước độ 2; 17/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trong năm 2022-2023 toàn huyện đã mở được 24 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với 476 học viên. 
Cùng với đó hội khuyến học đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện vận động hỗ trợ học bổng cho trên 3000 em học sinh với số tiền gần 2,1 tỉ đồng; Hỗ trợ các trường học thực hiện mô hình trường học gắn với thực tiễn 616 triệu đồng; Khen thưởng cho 76.169 học sinh, 2.266 giáo viên vơi tổng số tiền 3,1 tỉ đồng.

anh tin bai

Hội khuyến học Huyện Bảo Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao đọng hạng 3; Thủ Tướng chính phủ tặng bằng khen.

Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, cơ quan, đơn vị học tập được nhân rộng qua từng năm. Nếu như năm 2014, toàn huyện chỉ mới có 12.700 gia đình hiếu học, 10 dòng họ hiếu học, 45 cộng đồng khu dân cư được công nhân đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập",17 đơn vị đạt mô hình hiếu học. Thì đến năm 2022, đã có 20.051 gia đình được công nhận đạt tiêu chí "Gia đình học tập"; có 23 dòng họ được công nhận đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; có 194/207 khu dân cư được công nhân đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 17 đơn vị đạt đơn vị học tập. Những tấm gương gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị học tập là hạt nhân thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương. Từ đó mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và toàn xã hội có cái nhìn toàn diện hơn, thấu đáo hơn về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua Hội khuyến học Huyện đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao đọng hạng 3; Thủ Tướng chính phủ tặng bằng khen; 02 lần nhận cờ thi đua xuất sắc; cùng 03 lần nhận bằng khen  của Trung ương Hội khuyến học Việt nam; Ngoài ra  Hội khuyến học cũng được UBND Tỉnh Lào cai tặng 02 bằng khen; UBMTTQ tỉnh tặng 01 bằng khen; Hàng năm Hội khuyến học Huyện luôn hoàn thành xuât sắc nhiêm vụ được hội khuyến học Tỉnh, UBND Huyện tặng thưởng nhiều giấy khen.
Để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Bảo Yên đã đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên khuyến học và Nhân dân về chủ trương, định hướng, chính sách khuyến học, khuyến tài của Đảng, Nhà nước, cấp trên ban hành. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên. Đẩy mạnh phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo hướng nâng cao và mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn dân cư... 
Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, với những thành quả đạt được của công tác khuyến học khuyến tài, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng trong thực hiện phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là động lực để Hội Khuyến học các cấp ngày càng vững tin, vượt các khó khăn để tiếp tục tiến bước, hoàn thành nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. Góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học tại địa phương, xây dựng quê hương Bảo Yên ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây