Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Đảng bộ huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 22

Thứ tư - 28/06/2023 20:23
Ngày 28/6 Đảng bộ huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 22. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, (sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các đề án, nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện , khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Trọng Thông – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Tư – Phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí  ủy viên BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội , lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể,  UBKT tỉnh ủy, UV UBKT huyện ủy. 

anh tin bai
Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tích cực hướng dẫn, phối hợp của các Sở, ban, ngành của tỉnh; sự chủ động, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bảo Yên đã vượt qua các khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong 20 chỉ tiêu, đã có: 07/20 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 08/20 chỉ tiêu đạt từ 70 – 90%; 03 chỉ tiêu đạt >60%; 02 chỉ tiêu đạt <50%; các chỉ tiêu thuộc 12 đề án, 02 nghị quyết cơ bản đạt theo kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,51%, vượt mục tiêu đại hội; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm, tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/ người/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020, đứng thứ 4 toàn tỉnh; thu ngân sách (năm 2022) đạt 282 tỷ đồng, đạt 112,8% mục tiêu đại hội; tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng đầu năm đạt 2.200 tỷ đồng, ước hết năm 2023 đạt 4.450 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác bình quân năm 2022 đạt 85 triệu đồng, ước hết năm 2023 đạt 90 triệu đồng/ha, đạt 90% MTĐH; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%, đạt 102% mục tiêu đại hội đề ra; giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  6 tháng đầu năm đạt 140 triệu đồng/ha đất canh tác/năm; ước thực hiện hết năm 2023 đạt 270 triệu đồng/ha. Toàn huyện hiện có 25 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên và có 01 Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP tại Khu hành chính mới của huyện, 76 cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản quy mô từ nhỏ đến vừa; có 07/16 xã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới (Việt Tiến, Yên Sơn, Nghĩa Đô, Lương Sơn, Tân Dương, Minh Tân, Xuân Thượng), số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,44 tiêu chí.

Kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, huyện Bảo Yên có hệ thống đường giao thông phát triển kết nối với các tỉnh, khu vực, đặc biệt là có đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; có đường thủy, đường sắt, tiến tới là đường hàng không; 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa đến trung tâm huyện; 100% các thôn, bản có đường BTXM đến trung tâm thôn, bản; 100% các thôn, bản có điện lưới quốc gia.

Giáo dục, y tế không ngừng được củng cố, phát triển, chất lượng ngày càng cao; đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng xã hội hoá đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ.

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chú trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. 

anh tin bai
Đảng bộ huyện Bảo Yên  trao giấy khen cho các tổ chức đảng và  đảng viên xuất sắc 5 năm liền​​​​​​.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo; kiên quyết, kiên trì triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được củng cố, nâng cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động được xây dựng có trình độ, có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được khẳng định. 

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo  kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của huyện ủy; Báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 12 aghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ... 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đưa ra khó khăn, vướng mắc , phương hướng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức  12 đề án, 02 nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025: Tiếp tục triển khai mở các lớp tập huấn nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp, hộ gia đình. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ;Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về  luật đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường; Triển khai thực hiện tốt đất dai, khai thác khoáng sản, môi trường ; Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ bác sỹ về công tác tại tuyến dưới, Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng y tế từ huyện đến cơ sở;  Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số .

 Kết luận đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu. Trong thời gian tới, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn đầu tư nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bộ phận một cửa có ứng dụng công nghệ chuyển đổi số; Đối với các công trình dự án trọng tâm, trọng điểm huyện tập trung triển khai giải quyết các vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà đang có nhiều ý kiến, vấn đề bức xúc của xã hội; Tăng cường tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử các, xã, thị trấn; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra đôn đốc chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức văn hóa, tính chuyên nghiệp trong cán bộ, công chức viên chức.

anh tin bai
Đảng bộ tỉnh Lào Cai trao Bằng khen cho các đảng viên xuất sắc 5 năm liền.

Nhân dịp này, Đảng bộ tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho 02  đảng viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Đảng bộ huyện Bảo Yên tặng  giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “ trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022  trao giấy khen cho 01 tổ chức đảng, 10 đảng viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tác giả bài viết: Minh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây