Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Huyện ủy Bảo Yên: tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25NQ/T, Sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 35 NQ/TW và sơ kết 03 năm thực hiện quy định số 60- Q Đ/TU

Thứ tư - 05/07/2023 22:59
Ngày 05/7 Huyện ủy Bảo Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 35 NQ/TW và sơ kết 03 năm thực hiện quy định số 60- QĐ/TU. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo;thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 của huyện, báo cáo viên cấp huyện, Bí thư đảng bộ các xã, thị trấn, trưởng ban, phó ban tuyên vận, các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhận thức và hành động về công tác dân vận của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể được đổi mới, có hiệu quả; vai trò, vị trí của hệ thống tổ chức làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị được khẳng định. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã có nhiều mô hình, nhân tố điển hình được triển khai nhân rộng, tạo sức lan tỏa ở địa bàn dân cư; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

 
anh tin bai
Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, huyện Bảo Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến; ngăn chặn, phòng chánh tham nhũng, lãng phí. Từ năm 2013 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 105 hội nghị báo cáo viên cấp huyện; các xã, thị trấn tổ chức được gần 1.250 hội nghị tuyên vận;  36 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cấp huyện, gần 200 hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hơn 3.000 buổi tuyên truyền tại thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư có lồng gắn nội dung phòng chống  lãng phí thu hút trên 200.000 lượt người tham gia, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng.

Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở  luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong đó, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm tốt công tác dân vận trên địa bàn huyện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các điển hình gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo được phong trào hành động cách mạng của toàn dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tập trung triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao đạo đức công vụ, văn hoá công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị;  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số…

Công tác cải cách hành chính  trên địa bàn huyện, đã tạo được những chuyển biến tích cực; nhiều năm liên tục huyện Bảo Yên đứng đầu toàn tỉnh về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hệ thống văn bản điện tử và chữ ký số, đứng trong top đầu về chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã được công khai niêm yết tại Bộ phận “Một cửa” và trên cổng thông tin, điện tử huyện để cá nhân, tổ chức thuận tiện tìm hiểu, giao dịch. Không có ý kiến phản ảnh của cá nhân và tổ chức về thái độ phục vụ của công chức, viên chức. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai. 

 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập trung triển khai các chương trình, hoạt động hướng về ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, huyện tổ chức được 05 Chương trình ra quân tại cơ sở, huy động được sự ủng hộ về vật chất và ngày công , tổng trị giá 3 tỷ đồng với trên 2000 lượt cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia. Các xã, thị trấn tổ chức được 121 chương trình dân vận; các địa phương tổ chức hơn 100 hoạt động, huy động được sự ủng hộ về vật chất và ngày công trên trị giá gần 10 tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc với trên 20.000 lượt cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia.

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được chú trọng, đảm bảo kịp thời, giải quyết thấu đáo. Công tác tiếp công dân thường xuyên, đột xuất được thực hiện đúng quy định, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời; không phát sinh vụ việc tồn đọng, kéo dài, khiếu nại, tố cáo đông người hình thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn từ 2013 - 2022, huyện Bảo Yên đã  tiếp nhận là 1.288 đơn thư/2.028 công dân, trong đó số đơn thư thuộc thẩm quyền là 129;  đã giải quyết là 129 đơn thư (chiếm 100%).  UBND huyện tiến hành 68 cuộc thanh tra công vụ đối với 112 cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện và xử lý kỷ luật 18 công chức . 

Công tác phòng, chống tham nhũng bước đầu đạt được hiệu quả, nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện dần được nâng lên. Hằng năm triển khai thực hiện việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, các cấp xây dựng và duy trì được được trên 200 mô hình dân vận khéo lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh Quốc phòng: 20 mô hình xây dựng hệ thống chính trị, nổi bật như:  Mô hình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Mô hình " Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo"; Mô hình: “Họ đạo bình yên, gia đình Hạnh phúc”; mô hình “Dòng họ hiếu học”; Mô hình “thắp sáng đường quê”; các mô hình “5 không, 3 sạch”, Hũ gạo tiết kiệm….

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn  Phó bí thư thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 NQ TW.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận chia sẻ các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận khéo, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; Công tác dân vận giải phóng Cảng hàng không Sa Pa, công tác dân vận làm các công trình thắp sáng đường quê; Vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Công tác hòa giải tại cơ sở. 

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn – Phó bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo: Trong thời gian tới, huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến phong trào thi đua dân vận khéo trong hệ thống chính trị của huyện bằng công việc cụ thể: Tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và triển khai hiệu quả các cơ chế, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở mọi lĩnh vực nhằm nêu cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tính chủ động và ý thức trách nhiệm  của các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội

Nhân dịp này UBND huyện Bảo Yên trao giấy khen cho các tâọ thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện quy định số 60 -QĐ ngày 24/11/2020 của tỉnh ủy về công tác tuyên vận; phong trào thi đua dân vận khéo; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW.

Tác giả bài viết: Minh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây