Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Thứ ba - 04/07/2023 03:32
Sáng ngày 04/7, tại huyện Bảo Yên Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai; đồng chí Đỗ Thành Công, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai; đồng chí Đinh Văn Đăng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Trưởng Khối thi đua Các huyện, thị xã, thành phố năm 2023; đồng chí Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Phó Trưởng Khối thi đua Các huyện, thị xã, thành phố năm 2023; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác TĐKT; Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Chuyên viên phụ trách công tác TĐKT Phòng Nội vụ và các điển hình tiên tiến các huyện, thị xã, thành phố.
Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố gồm có 09 đơn vị thành viên (07 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố), là khối thi đua có số lượng người tham gia đông nhất với trên 700.000 người trong đó cán bộ, công chức, viên chức là trên 20.000 người. Trong 6 tháng đầu năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, đặc biệt là sự hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, công tác thi đua khen thưởng của các huyện, thành phố, thị xã đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần to lớn vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Các huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là Luật Thi đua khen thưởng và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của trung ương, tỉnh. Chủ động, lựa chọn những nội dung trọng tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua do tỉnh phát động các huyện, thị xã, thành phố cũng có những phong trào thi đua riêng phát động tại địa phương như: Huyện Bát Xát phát động phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo; phong trào thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU của BTV tỉnh uỷ về định hướng không gian phát triển lĩnh vực kinh tế trọng tâm huyện Bát Xát đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Huyện Bảo Yên với phong trào dân vận khéo “10 phút góp phần cải thiện môi trường”; Phong trào triển khai nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn huyện Bảo Yên, năm 2023. Huyện Si Ma Cai phát động phong trào thi đua: thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/HU ngày 03/02/2023 của BCH Đảng bộ huyện về việc vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, làm mới các tuyến đường giao thông. 
anh tin bai
Đại biểu dự hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Chỉ tiêu thu ngân sách của các đơn vị thành viên trong khối 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 50% kế hoạch. Chỉ tiêu tổng sản lượng cây trồng trọt (lúa, ngô, rau.màu, chè, cây ôn đới) của các đơn vị thành viên trong khối 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ trên 50% kế hoạch tiêu biểu như: huyện Văn bàn 51%; huyện Bảo Yên 51,6%. Giá trị sản suất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 20.207 tỷ đồng, bằng 40% so với kế hoạch và bằng 91% so so cùng kì. Đạt tỷ lệ cao như các đơn vị: Thành phố Lào Cai đạt 210%; Bắc Hà đạt 105%; Văn Bàn 56%.; Bảo Thắng đạt 54.9%. Chỉ tiêu số lao động được giải quyết việc làm mới của các đơn vị thành viên trong khối 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ cao như các huyện: Si Ma Cai 76%; Thành phố Lào Cai 65.4%; Bát Xát 66.62%; Bảo Yên 65.79,2%; Bảo Thắng 69.1%. Duy trì bền vững phổ cập giáo dục đạt 152/152 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi ra lớp đạt 99,7%... 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 02/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 62/127 xã được công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” (bằng 49% tổng số xã trên địa bàn). Bình quân mỗi xã đạt 10,61 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025.

 
Đồng chí Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Phó Trưởng Khối thi đua Các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Phó Trưởng Khối thi đua Các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trong khối đã xây dựng điển hình tiên tiến trên 12 lĩnh vực gồm: Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025; Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số giai đoạn 2021-2025; Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; chuyển đổi số để xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2021-2025; Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc giai đoạn 2021-2025; Thanh niên làm chủ đất nước giai đoạn 2021 – 2025; Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2021 – 2025; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025; Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2021   2025.

Đối với công tác khen thưởng, khối đã thực hiện kịp thời và bảo đảm các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã khen thưởng cho 620 lượt tập thể, cá nhân; các huyện, thị xã, thành phố đã khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua cho tổng số 1502 lượt tập thể và 9.224 lượt cá nhân; Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc các huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại hội nghị
Đại biểu điển hình tiên tiến phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tập trung vào một số nội dung: Công tác lãnh chỉ đạo về công tác chuyển đổi số; công tác chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không ai bỏ lại phía sau”; công tác lãnh chỉ đạo thực hiện Phong  trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; ông tác chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thường xuyên; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá; Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua Cải cách hành chính…

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, đáp yêu nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền Mặt trận đoàn thể người đứng đầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắ, thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng và thi đua yêu nước. Đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của một địa phương. Cần có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thi đua chung của khối. Ngoài việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết theo quy định, thì cũng linh hoạt để tổ chức những buổi gặp gỡ các điển hình tiên tiến, các tập thể điền hình tiên tiến; lắng nghe chia sẻ và tham quan, hoặc là tổ chức các cuộc thi trong khối thi đua của khối huyện, thị xã, thành phố để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của các huyện, thị xã, thành phố cần  nâng cao vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Các Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tham mưu công tác thi đua khen thưởng, đăng ký thi đua, xét danh hiệu thi đua và xét đề nghị khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng. Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng thi đua khen thưởng. Các huyện, thị xã, thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua của khối đã đề ra trong bản chấm điểm năm 2023; góp phần vào việc thúc đẩy nhanh, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng ở địa phương.

Nhân dịp này UBND huyện Bảo Yên, đơn vị phó Trưởng Khối thi đua Các huyện, thị xã, thành phố năm 2023 đã khen thưởng cho 4 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023. (Ảnh dưới).

anh tin bai
Khen thưởng cho các tập thể điển hình tiên tiến khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023.
anh tin bai
Khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023.

 

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây