Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Phát triển đô thị - Một lĩnh vực đột phá của Bảo Yên giai đoạn 2020 - 2025

Thứ năm - 15/07/2021 04:28
THBY - Phát triển đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị Phố Ràng hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Xây dựng đô thị Bảo Hà gắn với quy hoạch Tân An - Bảo Hà trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh Lào Cai; Đẩy mạnh đô thị hóa trung tâm các xã, trọng tâm là cụm xã khu vực Phúc Khánh; Nghĩa Đô và Điện Quan… Đây là một trong 4 lĩnh vực đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Đích đến là xây dựng Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai.

 

Xây dựng đô thị Bảo Hà gắn với quy hoạch Tân An - Bảo Hà trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh Lào Cai.
Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lào Cai, có tổng diện tích tự nhiên trên 800 km2, với dân số 87.741 người. Đời sống xã hội, kinh tế trên địa bàn huyện tăng trưởng với tốc độ khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện trong giai đoạn vừa qua đạt 22,75%, hiện tại thị trấn Phố Ràng đã được công nhận là đô thị loại V, dự kiến hết năm 2021 có xã Bảo Hà được công nhận là đô thị loại V. Hiện tại trên địa bàn huyện đã có 02 đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt đó là Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với diện tích 1.439 ha; Quy hoạch chung đô thị Bảo Hà – Tân An với diện tích 2.886 ha. Cùng với đó là có 06 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt gồm: Quy hoạch chi tiết Cụm TTCN thị trấn Phố Ràng, diện tích 31,01 ha; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Đền Phúc Khánh, diện tích 12,70 ha; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới huyện Bảo Yên, diện tích 45,36 ha; Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Bảo Hà, đô thị Bảo Hà – Tân An, diện tích 80 ha; Quy hoạch điều chỉnh bổ sung chi tiết Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Đền Bảo Hà, diện tích 32,0 ha; Quy hoạch chi tiết xây dựng Kè suối bảo vệ khu dân cư Bản Liên Hà 1 và San tạo mặt bằng tạo quỹ đất bán đấu giá dọc tuyến đường Bảo Hà - Hồng Bùn, diện tích 13,3 ha… Công tác quy hoạch phát triển các trung tâm cụm xã, tạo nền tảng để phát triển thành đô thị trong tương lai cũng được huyện quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.
Bảo Yên chủ động làm việc với Tỉnh Lào Cai về công tác quy hoạch.
Trong giai đoạn hiện nay, huyện Bảo Yên đặt ra mục tiêu từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các đô thị, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại và khả năng kết nối tốt; có môi trường và chất lượng sống tốt hơn; có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có vị thế xứng đáng, tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội huyện. Bảo đảm việc quy hoạch và phát triển đô thị hỗ trợ tích cực cho việc phân bố lực lượng sản xuất giữa các xã, thị trấn trong huyện; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa tăng bình quân từ 2%/năm trở lên. Trong đó chú trọng đầu tư xây dựng đô thị Phố Ràng, đô thị Bảo Hà và một số trung tâm cụm xã.

Với đô thị Phố Ràng tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuât và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Quy hoạch và chỉnh trang đô thị Phố Ràng, tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch nâng cấp đô thị thị trấn Phố Ràng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại IV đến năm 2030 và đô thị loại III đến năm 2050. Hoàn chỉnh hạ tầng các tuyến phố chính, xây dựng hệ thống tiểu công viên, vườn hoa, cây xanh; xây dựng các địa điểm vui chơi, giải trí, các khu rèn luyện văn hóa, thể dục thể thao cho thanh, thiếu niên; Nâng cấp nhà máy nước sạch; trường lớp học, điện, kè khu dân cư; công trình xây dựng trụ sở khu hành chính; Xây dựng hoàn chỉnh chợ Phố Ràng; các dự án san tạo mặt bằng tạo quỹ đất đấu giá và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.  Với Đô thị Bảo Hà phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại V năm 2021, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại IV đến năm 2030 và hướng đến đô thị loại II đến năm 2050; tập trung cho các hạng mục giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi công cộng, dịch vụ - thương mại, nhà ở, trường học, điện, kè khu dân cư, kè bảo vệ Đền Bảo Hà, san tạo mặt bằng tạo quỹ đất đấu giá; hoàn thành xây dựng chỉnh trang đền Bảo Hà; Đặc biệt là mở rộng trung tâm xã Bảo Hà gắn với quy hoạch khu đô thị Tân An - Bảo Hà trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh Lào Cai.
Phối cảnh quy hoạnh khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Bảo Hà.
Bên cạnh đó Bảo Yên đang đặt ra mục tiêu và phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành một số đô thị vệ tinh, ở một số trung tâm cụm xã như: Tiểu khu đô thị vệ tinh, là trung tâm du lịch văn hóa các dân tộc ở trung tâm cụm xã Nghĩa Đô; tiểu khu đô thị vệ tinh và dịch vụ phụ trợ cho Cảng hàng không Sa Pa ở trung tâm cụm xã Cam Cọn; tiểu khu đô thị vệ tinh, cửa ngõ phía Nam của huyện ở trung tâm cụm xã Phúc Khánh; tiểu khu đô thị vệ tinh, cửa ngõ phía Bắc của huyện ở trung tâm cụm xã Điện Quan...

Để triển khai thực hiện, huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiến hành lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, mở rộng quy hoạch đô thị Bảo Hà định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các tiểu khu đô thị, các dự án, công trình mới. Song song với đó là tiến hành rà soát, đề xuất lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt để đảm bảo phù hợp với thực tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nghiên cứu, đề xuất lập bổ sung quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong đô thị Phố Ràng, Bảo Hà cũng như các trung tâm cụm xã theo đồ án quy hoạch chung xây dựng được duyệt để phục vụ công tác quản lý và khai thác quỹ đất…
Nhiều công trình phúc lợi xã hội được huyện quan tâm đầu tư xây dựng.
Trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thi đua thực hiện xây dựng đô thị văn minh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà và các xã trong quy hoạch định hướng phát triển tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã huy động cho xây dựng hạ tầng, đô thị giai đoạn 2015 – 2020 khoảng 1.038 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư và hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp, như: Đầu tư xây dựng cầu Hạnh phúc  bắc qua sông Chảy, đầu tư xây dựng khu đô thị Hoa Ban, các tuyến đường giao thông nội thị; trồng hoa, cây xanh, lát vỉa hè, xây dựng rãnh thoát nước các tuyến đường; đặc biệt công trình Khu hành chính mới huyện Bảo Yên được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã tạo ra môi trường làm việc mới, liên thông, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn cùng với các công trình tiểu công viên Phúc Khánh, Nguyễn Tất Thành khánh thành, đưa vào sử dụng tạo khu vui chơi, giải trí, luyện tập thể thao cho Nhân dân, người già và trẻ em; góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thân cho Nhân dân.
 Cùng với đô thị Phố Ràng, Bảo Hà, huyện Bảo Yên chú trọng quy hoạch trung tâm cụm xã.

Huyện Bảo Yên đã xác định để phát triển đô thị phải tổng hòa phát triển giữa kinh tế - xã hội với ổn định môi trường sinh thái. Đồng thời, bảo đảm liên kết không gian chặt chẽ giữa đô thị và nông thôn. Trong xây dựng, phát triển đô thị, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò chiến lược và phải đi trước một bước. Làm tốt công tác quy hoạch, không chỉ giúp tạo nguồn vốn đầu tư mà còn huy động được các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển đô thị của Bảo Yên./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây