Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội đồng nhân dân huyện Bảo Yên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ năm - 29/09/2022 05:42
HĐND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021–2026 có 35 đại biểu HĐND cấp huyện, 369 đại biểu HĐND cấp xã. Thời gian qua, HĐND huyện Bảo Yên đã nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, khẳng định vị thế là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, nhất là thực hiện tốt 2 chức năng quan trọng là giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương.

sát và quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương.

anh tin bai
Các đại biểu dự kỳ họp thứ bảy HĐND huyện.

Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, HĐND huyện Bảo Yên đã tập trung kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế hoạt động đảm bảo đúng quy định và phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của tập thể và mỗi cá nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện thường xuyên, kịp thời trước và sau các kỳ họp thường lệ hằng năm. Sự phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các tổ đại biểu và các đại biểu với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, phương thức tiến hành ngày được cải tiến khoa học và hiệu quả hơn. 

Một trong những hoạt động để lại nhiều dấu ấn của HĐND huyện Bảo Yên khóa XVII, đó là: đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, đây là một trong những chức năng cơ bản của HĐND, là cơ sở để HĐND xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn đối với sự phát triển KT-XH của huyện. Nhiều vấn đề nổi cộm có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của huyện và cử tri quan tâm được xây dựng thành chương trình giám sát chuyên đề, sau giám sát Thường trực và các Ban HĐND huyện đều có báo cáo đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị cụ thể với các cơ quan có thẩm quyền khắc phục những tồn tại và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở như: Dự ánPhát triển trồng dâu nuôi tằm, dự án phát triển trồng cây chanh leo; dự án Phát triển cây sả chiết xuất tinh dầu; dự án Phát triển chăn nuôi gà thả đồi; vịt bầu Nghĩa Đô, dự án san tạo mặt bằng tại xã Vĩnh Yên, Thượng Hà…

anh tin bai
Hội đồng Nhân dân tỉnh, HĐND huyện Bảo Yên giám sát Nhà máy Thủy điện trên địa bàn huyện tích nước gây ngập úng hoa mầu của Nhân dân.

8 tháng đầu năm 2022, Thường trực, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch ở tất cả các lĩnh vực; giám sát chuyên đề về hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2016 - 2021; giám sát việc thực hiện quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn; giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với công trình Thủy điện Phúc Long…Qua giám sát, đã đánh giá, làm rõ những kết quả đã làm được cũng như những tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các xã, thị trấn; đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng kiểm tra, xem xét, giải quyết kịp thời.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Bảo Yên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và kế hoạch công tác năm. Trong đó, Tổ đại biểu đặc biệt trú trọng đến công tác khảo sát, giám sát việc triển khai các chính sách, pháp luật tại địa phương và các vấn đề bức xúc, nổi cộm cử tri và Nhân dân quan tâm; Tổ đại biểu xây dựng kế hoạch và tổ chức 3 cuộc giám sát: Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác đảm bảo các điều kiện dạy – học cho năm học 2021 – 2022 tại các đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Yên; Giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Bảo Yên; Giám sát tác động, ảnh hưởng của các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Bảo Yên đối với đời sống của Nhân dân, các cơ sở hạ tầng và môi trường… Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với hoạt động này. 

Qua chất vấn của đại biểu, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương đã được giải quyết; sự băn khoăn, thắc mắc của cử tri phần nào được giải tỏa, góp phần thể hiện rõ hơn vai trò tích cực đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên của đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời góp phần thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của đại biểu việc tuân thủ chính sách, pháp luật ở địa phương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Cùng với đó, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác thoả thuận giữ hai kỳ họp HĐND huyện cũng có nhiều đổi mới sáng tạo, đúng quy trình, có sự phân công thẩm tra, xem xét kỹ của các Ban HĐND huyện trước khi Thường trực HĐND huyện quyết định; công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực xem xét, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành, giúp cho việc triển khai chủ trương, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Nét nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện Bảo Yên thời gian qua là quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Trên cơ sở chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện cùng với những kiến nghị, đề xuất từ người dân, từ các địa phương, đơn vị. Thường trực HĐND huyện đã kịp thời thảo luận, bàn bạc một cách dân chủ, trách nhiệm và đưa ra những quyết sách phát triển kinh tế - xã hội. Đó là xác định các vùng phát triển kinh tế gồmphía Đông, tập trung phát triển hạ tầng đô thị - nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch làng bản, du lịch trải nghiệm; Phía Nam, phát triển cơ sở hạ tầng - nông thôn, nông, lâm nghiệp và phía Tây, phát triển hạ tầng đô thị, sắp xếp dân cư, tái định cư, du lịch tâm linh và dịch vụ…được cụ thể bằng các Nghị quyết như:Nghị quyết về chủ chương đầu tư dự án Trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hóa dân tộc Tày xã Nghĩa Đô, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng mặt bằng sản xuất tập trung tại xã Bảo Hà; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án san tạo mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu vực hồ sinh thái Phố Ràng….Các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng cho việc áp dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trên cơ sở đó năm 2022 Bảo Yên đã xác định 04 địa bàn trọng tâm gồm: Thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà phát triển hạ tầng đô thị, sắp xếp dân cư và trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh; xã Nghĩa Đô tập trung bảo tồn giá trị văn hóa, tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch khám phá; với xã Cam Cọn phát triển hạ tầng, dịch vụ gắn với quy hoạch xây dựng Cảng hàng không SaPa; 04 lĩnh vực trọng điểm là Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn và xây dựng Nông thôn mới; Quy hoạch và Xây dựng cơ sở hạ tầng, Phát triển du lịch bền vững, cải cách hành chính chuyển đổi số và 15 mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Kết quả huyện Bảo Yên đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Toàn huyện có gần 24.000ha Cây quế; cầy chè 756 ha; cây Hồng không hạt 320 ha. Tổng đàn gia súc ước đạt 84.000 con; tổng đàn gia cầm trên 850.000 con, diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ 445 ha, Bảo Yên đã có 11 sản phẩm OCOP đạt từ 3 saotrở lên…

Ngoài nông nghiệp, huyện Bảo Yên đã ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, trung tâm cụm xã. Từ năm 2020 đến nay, có trên 30 dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn huyện. Nhờ đó diện mạo chung của huyện Bảo Yên đã có những thay đổi rõ nét. Đặc biệt dự án Cảng hàng không Sa Pa đang được triển khai tại xã Cam Cọn đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo Nhân dân, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Bao Yên trong tương lai. Cùng với đó, huyện Bảo Yên đang tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế và những nét văn hóa đặc sắc của 26 dân tộc để đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. Hiện nay ngoài khu du lịch tâm linh Đền Bảo Hà, Đền Phúc Khánh và các di tích lịch sử văn hóa đang khai thác hiểu quả, đồng thời tiếp tục được đầu tư nâng tầm để đáp ứng với xu hướng phát triển mới. Huyện Bảo Yên đang tập trung khảo sát, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch khám phá. Xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên đã được công nhận là một điểm du lịch của tỉnh…Ước 8 tháng đầu năm 2022 Bảo Yên đã thu hút được trên 750.000 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 450 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đời sống Nhân dân dược cải thiện, nâng lên rõ rệt, Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét về lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. 
Với những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua, HĐND huyện Bảo Yên khóa XVII tiếp tục ghi dấu trong cử tri, nhân dân về sự đổi mới, tinh thần làm việc trách nhiệm, quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kết quả này sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để HĐND huyện Bảo Yên không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong năm 2022 và những năm tiếp theo, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, nhân dân trong huyện.

Tác giả bài viết: Thu Dịu - Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây