Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài năm 2022

Thứ sáu - 09/12/2022 03:08
Sáng ngày 9/12, tại Nhà văn hóa huyện, UBND huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Lào Cai; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện; Ban Khuyến học các cơ quan, trường học; Trưởng Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Hội Khuyến học các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

 Năm 2022, sự nghiệp Giáo dục Đào tạo trên địa bàn huyện Bảo Yên đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài đã đạt nhiều kết quả tích cực. Người dân đã nhận thức rõ vai trò của giáo dục đối với dân trí, phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, toàn huyện có 76 cơ sở giáo dục, trong đó có 24 trường Mầm non, trong đó có 01 trường tư thục; 22 trường Tiểu học, trong đó có 05 trường Phổ thông dân tộc bán trú; 25 trường Trung học cơ sở, 3 trường THPT, 01 trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT, 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Với tổng số 918 nhóm/lớp, 24.877 học sinh. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được chú trọng đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới, các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – sáng tạo – an toàn”, xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được các cấp, các ngành quan tâm, các đơn vị tích cực hưởng hứng thực hiện. Toàn huyện có 47 trường MN, TH, THCS công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 64% tổng số trường toàn huyện. Tỷ lệ huy động trẻ, học sinh ra lớp được duy trì ở tất cả các cấp học. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần luôn đạt từ 98% trở lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì và nâng cao, năm học 2021 – 2022, đối với cấp Tiểu học có 19 học sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia, 21 học sinh đạt giải các kỳ thi câp tỉnh, 115 học sinh đạt giải các kỳ thi cấp huyện; đối với cấp tiểu học có 42 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 460 học sinh đạt giải cấp huyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 98%. 

anh tin bai
UBND huyện Bảo Yên cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.

Huyện duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, có 05 xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi. 17/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; 07/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mước độ 2; 17/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trong năm 2022, toàn huyện đã mở được 11 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với 239 học viên, đạt 119% chỉ tiêu giao. 

Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy manh, tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trong nhân dân. Công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh từ huyện đến cơ sở, tại các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị thông qua các phong trào xây dựng “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập”. Đến nay toàn huyện Bảo Yên có 17 hội khuyến học xã, thị trấn, 335 chi hội với 21.871 hội viên. Trong năm, các cấp hội khuyến học trong ghuyện thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động Ngày khuyến học Việt nam 02/10, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9. Vận động xây dựng quỹ khuyến học được trên 700 triệu đồng, Hội khuyến học huyện đã khen thưởng cho 700 học sinh, 9 tập thể và 19 giáo viên có học sinh đạt giải cấp quốc gia. Phối hợp mở được hơn 500 lớp tuyên truyền, văn nghệ, thể thao, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước cho hơn 30 nghìn lượt người tham gia. Các trung tâm học tập cộng đồng tích cực phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi… giúp nâng cao nhận thức của người dân, từng bước góp phần vào công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn. 

anh tin bai
Hội khuyến học huyện Bảo Yên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022..

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp thực hiện trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài, và xây dựng xã hội học tập như: Các giải pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục nhằm duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3 khi xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn; Giải pháp huy động, mở lớp xóa mù chữ và và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; Giải pháp nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 4 tuổi; Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đưa học sinh lớp 3, 4, 5 về điểm trường trung tâm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Nguyễn Anh Dũng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới các xã, thị trấn, Hội khuyến học các cấp và các trường học trên địa bàn huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong tổ chức, thực hiện hiện vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Bna chỉ đạo các cấp, trọng tâm là cấp xã. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đưa học sinh lớp 3, 4, 5 về điểm trường trung tâm ở những nơi có đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện phù hợp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục. Tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân để năm 2023 các xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi. Đặc biệt là phải có giải pháp để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong độ tuổi phải phổ cập. Cùng với đó cần chú trọng phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, nâng cao tỷ lệ học sinh lên THPT, Giáo dục thường xuyên, Trung học chuyên nghiệp và học nghề. Đối với các xã về đích Nông thôn mới, đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các xã cần có những giải pháp để duy trì phổ cập giáo dục đã đạt được, mở các lớp nghề cho thanh niên, tăng cường mở các lớp xóa mù chữ để nâng cao chất lượng phổ cập xóa mù chữ. Đầu tư các nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học. Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập và công dân học tập. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại hội nghị, đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho 10 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Hội khuyến học huyện Bảo Yên khen thưởng cho 10 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. 
Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học huyện Bảo Yên phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây