Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 10-NQ/TU năm 2023

Thứ ba - 16/01/2024 08:11
Chiều ngày 16/01, tại Nhà văn hóa huyện, Huyện ủy Bảo Yên tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 10-NQ/TU năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các đồng chí Lãnh đạo các sở, ngành phụ trách xã NTM trên địa bàn huyện; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Lào Cai; Các đồng chí thành viên các BCĐ Đề án xây dựng huyện NTM; Phát triển Nông nghiệp hàng hóa huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các doanh nghiệp, Hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn huyện. Các đồng chí: Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Công Tư, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Nhất, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Bảo Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2023, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ. Bảo Yên đã huy động được các nguồn lực của Trung ương, địa phương và cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí. Nhân dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào hiến đất, góp công, góp của xây dựng thôn thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tổng số ủng hộ quy ra tiền được hơn 11,160 tỷ đồng (tiền mặt: 3,158 tỷ đồng; hiện vật, đất, công hơn 8 tỷ đồng). Diện tích hiến đất 248.012 m2; 7.550 ngày công lao động. Từ những nguồn lực quan trọng này, trong năm 2022-2023, huyện Bảo Yên thực hiện đầu tư nâng cấp 136 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 304,5km, quy mô nền đường rộng 6m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m dày 20cm. Đến nay toàn huyện có 9 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Lũy kế tính đến hết năm 2023 có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,51%, hộ nghèo vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, hiện tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện chỉ còn 8,01%, tương đương 1.708/ 21.327 hộ.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chủ trì hội nghị

 

 Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, Huyện đã cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định các sản phẩm chủ lực và có tiềm năng để hình thành những vùng hàng hóa tập trung. Đến nay, huyện đã hình thành và duy trì các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung quy mô lớn như chè (589 ha), quế (trên 25.000 ha), cây ăn quả tiềm năng (gần 300 ha), đàn lợn gần 40.000 con, trên 700.000 con gia cầm với 37 trang trại trại chăn nuôi. Nông nghiệp ngày càng được phát triển theo hướng đa giá trị như: Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn với du lịch cộng đồng; tăng số lượng sản phẩm sau chế biến (năm 2023 huyện Bảo Yên có thêm 10 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 35 sản phẩm); nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản theo hướng chất lượng cao (Năm 2023 hoàn thành chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn EU cho 523,8ha quế tại xã Xuân Hòa). Hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng. Trong năm 2023, huyện Bảo Yên đã đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại ngành hàng Quế tỉnh Lào Cai, Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển ngành hàng Quế huyện Bảo Yên”; Tổ chức cuộc thi “Quế và người Bảo Yên” nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng sản xuất và phát triển ngành hàng Quế tại huyện Bảo Yên; Đưa các sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương tham gia các Hội chợ OCOP, Hội chợ thương mại: Lào Cai, Bắc Hà, Hà Nội... Thực hiện kêu gọi 01 doanh nghiệp (CTCP Thịnh Phát Kim Sơn 1) đang triển khai dự án chăn nuôi lợn tập trung tại xã Kim Sơn với tổng diện tích 76 ha, với quy mô 2.400 lợn lái và 24.000 lợn thịt, hiện nay đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và xin chủ trương đầu tư.
Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM và Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện vẫn còn chậm và còn gặp khó khăn, vướng mắc:  Thời tiết, khí hậu biến đổi bất thường; Thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn chế; Khả năng huy động nguồn lực đầu tư phát triển khó khăn... Những yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bước đầu đã có kết quả tích cực song các vùng sản xuất quy mô còn nhỏ, sản lượng chưa nhiều. Năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu thị trường. Lĩnh vực chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa được đầu tư, chủ yếu vẫn là bán sản phẩm thô nên giá trị nông sản thấp. Hình thức tổ chức sản xuất còn yếu, cơ bản vẫn là kinh tế hộ; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã hình thành nhưng quy mô nhỏ và thiếu bền vững; công tác dự báo thị trường còn hạn chế. Đây là những nội dung sẽ được huyện tập trung tháo gỡ trong năm 2024 với mục tiêu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

anh tin bai

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới huyện Bảo Yên tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với nội dung phong phú, thiết thực gắn với điều kiện từng xã; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Cùng với đó thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đến đầu tư chế biến sản phẩm nông nghiệp; tăng cường truyền thông, quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đổi mới cách thức tổ chức, triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, phát triển nông nghiệp nông thôn tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo đồng thuận trong nhân dân. 

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra, đó là: "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động – Hiệu quả - Phát triển" các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần có giải pháp, kế hoạch triển khai hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Trong đó, tiếp tục duy trì 07 xã hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Phấn đấu xã Vĩnh Yên, Bảo Hà, Cam Cọn, Kim Sơn, Điện Quan hoàn thành xã nông thôn mới năm 2024; Phấn đấu xã Nghĩa Đô hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao; Phấn đấu hoàn thành bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là: 19 tiêu chí. Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời trực tiếp Đảng ủy, UBND các xã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức ở cơ sở, tuyên truyền vận động các tần lớp Nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đối với Phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung mở rộng vùng nguyên liệu Quế hữu cơ toàn huyện đạt 2.000 ha năm 2024, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 5.000 ha Quế đạt chứng nhận hữu cơ và được quản lý trên hệ thống xác thực số. Trồng mới trên 160 ha Chuối gắn với chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm, nâng diện tích chuối hàng hóa toàn huyện đạt 312 ha năm 2024, phấn đấu đến 2025 đạt trên 400 ha chuối hàng hóa, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao (360ha). Nghiên cứu tham gia các dự án khai thác tín chỉ các bon rừng để tạo thêm thu nhập từ rừng và quản lý bảo vệ rừng bền vững; Phấn đấu tăng độ che phủ rừng toàn huyện năm 2024 đạt 64,2%. Hỗ trợ CTCP Thịnh Phát Kim Sơn 1 triển khai các hạng mục xây dựng trang trại chăn nuôi Lợn tập trung tại xã Kim Sơn sau khi có quyết định chủ trương đầu tư; Hỗ trợ Công ty TNHH thương mại XNK Việt Bắc thực hiện GPMB, xin chủ trương đầu tư để đưa dự án xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm Quế trên địa bàn huyện đi vào hoạt động. Tiếp tục Củng cố và tìm kiếm các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các ngành hàng chủ lực và tiềm năng của huyện để đưa sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm phát triển và ổn định thu nhập cho người dân. 

anh tin bai

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới 2023.

anh tin bai

Khen thưởng và vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023

anh tin bai

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ năm 2023

Nhân dịp này, UBND huyện Bảo Yên đã khen thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ năm 2023; Khen thưởng và vinh danh 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023; trao chứng nhận sản phẩm quế hữu cơ cho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Bắc và trao chứng nhận cho 10 sản phẩm OCOP huyện Bảo Yên năm 2023.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây