Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận

Thứ ba - 25/01/2022 22:05
THBY - Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận”. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác dân vận, đồng thời bám sát các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Yên đã tập trung tham mưu cho cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng “đổi mới, gần dân, trọng dân”, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xác định công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII đã ban hành Đề án số 10- ĐA/HU “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025”; Đề án số 07- ĐA/HU “Đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 – 2025”. Ngay sau khi Đề án được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai, quán triệt và ban hành Chương trình thực hiện các hoạt động dân vận tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.
Ra quân hoạt động dân vận tại xã Vĩnh Yên.

Các hoạt động tại cơ sở được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện việc huy động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia lao động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, trồng hoa, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân; xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo; hướng dẫn Nhân dân chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh... các công trình, phần việc phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Năm 2021 cũng như hầu hết các địa phương khác, huyện Bảo Yên gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp không chỉ tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế, đời sống, việc làm của Nhân dân mà còn làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; Tình hình an ninh nông thôn, tội phạm, tai, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp; công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của huyện còn gặp khó khăn,… Vì vậy, công tác dân vận luôn được cả hệ thống chính trị của huyện quan tâm với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn huyện.
Hoạt động dân vận thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
 Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong công tác dân vận đã được triển khai đó là: Vận động Nhân dân xây dựng, duy trì trên 200 mô hình, việc làm “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của huyện. Tổ chức các chương trình ra quân thực hiện công tác dân vận tại cơ sở đã huy động được các nguồn lực hỗ trợ về vật chất của lực lượng tham gia từ Ban Dân vận, UBMTTQ, các đoàn thể huyện, Đảng ủy, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân với tổng giá trị trên 200 triệu đồng; huy động hơn 300 cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị cùng người dân thôn bản tham gia. Sau mỗi đợt ra quân, với những hoạt động thiết thực đã góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở, VSMT tại thôn bản được lựa chọn thực hiện chương trình.

Cùng với đó là rất nhiều hoạt động từ các địa phương khác như: vận động Nhân dân hiến đất làm đường, các công trình công cộng, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, giảm nghèo, ổn định tình hình Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2021, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã vận động Nhân dân đóng góp được trên 2,5 tỷ đồng tiền mặt, gần 41.000 ngày công lao động, hiến 49.360m2 đất, làm 56 tuyến/ 123,77km đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa 10 nhà văn hóa; phối hợp trồng mới và chăm sóc 8,15 km tuyến đường hoa; xây dựng 28,55 km đường điện “Thắp sáng đường quê”, 746 nhà tiêu hợp vệ sinh, 100 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 10743 hố rác,…
Hoạt động thu hút nhiều tổ chức cơ quan, đơn vị, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia.
Xuất phát từ thực tế công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của huyện còn gặp nhiều khó khăn, Thường trực Huyện ủy đã thành lập Tổ công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyệnTổ công tác đã phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện GPMB đối với nhiều công trình trên địa bàn huyện và bước đầu mang lại kết quả, điển hình như Công trình san tạo mặt bằng tái định cư và tạo quỹ đất bán đấu giá khu vực xã Nghĩa Đô; Công trình Chợ trung tâm xã Vĩnh Yên; Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật + san tạo mặt bằng trung tâm xã Xuân Hòa; Công trình Đường kết nối ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái),...

Công tác tiếp xúc, đối thoại đã thực sự mang lại hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.  Năm 2021, Huyện ủy đã tổ chức được 10 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tổ chức trên 150 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại Huyện ủy đã chỉ đạo UBND và các ban, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất, vướng mắc, nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân cũng như định hướng phát triển cho từng cơ sở. Với cấp cở sở đã kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh.
 
Công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn huyện được tăng cường. Trong năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp tổ chức trên 400 buổi tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, tín đồ tôn giáo giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bài trừ các tập tục lạc hậu (tảo hôn, kết hôn cận huyết thống), thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, tích cực lao động sản xuất, không phân biệt giữa các tôn giáo, dân tộc khác nhau, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tiến tới xóa bỏ tổ chức trái pháp luật trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, có lộ trìnhlinh hoạt và đạt kết quả.
dq (1)
Trong năm nhiều mô hình Dân vận khéo được xây dựng và hoạt động hiệu quả.
Công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả. Một trong những nội dung quan trọng đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính pháp lý, công khai, minh bạch nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi công vụ. Ứng dụng đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số trong toàn huyện. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng tăng cường kiểm tra, giám sát giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính tồn đọng phục vụ nhu cầu của người dân một cách kịp thời nhất. Việc thực hành quy chế dân chủ ngày càng được mở rộng, đặc biệt, trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, động viên và huy động được sức lực, trí tuệ của Nhân dân.

Phát huy truyền thống 91 năm công tác dân vận của Đảng, với những cách làm mớisáng tạo, kịp thời công tác dân vận của hệ thống chính trị trong toàn huyện tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa huyện Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai.
                                                Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn
                                    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây