Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ ba - 25/01/2022 22:13
THBY - Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, Bảo Yên cũng như hầu hết các địa phương khác chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành của tỉnh Lào Cai, sự quyết tâm chính trị cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân. Bảo Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra thế và lực mới, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Trên cơ sở Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa bằng 12 Đề án, 02 Nghị quyết với tổng số 155 mục tiêu cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuyên suốt, trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, riêng năm 2021 đặt ra 196 mục tiêu.
 
Bảo Yên chú trọng việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện 20 mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 04 lĩnh vực đột phá của huyện; các đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; các đề án trọng tâm, nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 và kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện, đã có 159/196 mục tiêu đề án đạt và vượt kế hoạch năm 2021; 19 mục tiêu đạt 50% - 90% Kế hoạch.

Trọng tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục và quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tính gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đôi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các câp ủy, tổ chức đảng vả năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét được thực tiễn chứng minh. Năm 2021, Đảng bộ huyện kết nạp được 208 đảng viên mới; trong đó, tỉ lệ đảng viên nữ là 155 đồng chí, chiếm 74,5%; đảng viên là người dân tộc thiểu số là 149 đồng chí, chiếm 53,21%.
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cua Bộ Chính trị về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao ý thức tự học, tu dưỡng rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 11 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; bình xét, công nhận và ghi danh 64 mô hình, tập thể và 49 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã bình xét, “ghi danh” trên 120 tập thể, 180 cá nhân trong học tập và làm theo Bác.
Phong trào học và làm theo Bác trên địa bàn huyện ngày một đi vào chiều sâu.
Phong trào học và làm theo Bác trên địa bàn huyện ngày một đi vào chiều sâu.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được khẳng định, đặc biệt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thông qua việc tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được khẳng định, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên đã chủ động xin ý kiến và là việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Sở, ngành của tỉnh để đề xuất, kiến nghị và xin chủ trương triển khai thực hiện hiện các nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội, từ những đề xuất đó huyện Bảo Yên được BTV Tỉnh ủy cho ý kiến, tạo ra định hướng lớn để huyện có cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cũng nhờ đó đã tạo ra dấu ấn riêng và tập hợp được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng Nhân dân, sự vào cuộc có trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với đó Huyện Bảo Yên đã thành lập 3 ban chỉ đạo phát triển kinh tế tương ứng với 3 vùng của huyện gồm: Vùng phát triển kinh tế phía Đông, tập trung phát triển hạ tầng đô thị - nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch làng bản, du lịch trải nghiệm; Vùng phát triển kinh tế phía Nam, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng - nông thôn, nông, lâm nghiệp và Vùng phát triển kinh tế phía Tây, tập trung phát triển hạ tầng đô thị, sắp xếp dân cư, tái định cư, du lịch tâm linh và dịch vụ. Đồng thời phân công cho 3 đồng chí Thường trực Huyện ủy phụ trách để tập trung chỉ đạo, điều hành. Ngoài việc điều tra, rà soát, xác định lại tiềm năng, thế mạnh của vùng để định hướng phát triển, thường xuyên tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của vùng; định hướng các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Bảo Yên luôn nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
Bảo Yên luôn nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
Với lợi thế về đất đai, huyện Bảo Yên tiếp tục xác định nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên số một trong cơ cấu phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện các dự án cây trồng, vật nuôi chủ lực, tiềm năng của huyện. Đến thời điểm hiện tại toàn huyện Bảo Yên có gần 23.000ha Cây quế, trong năm 2021 Nhân dân trồng mới 1.665ha; cầy chè 756, trong đó diện tích trồng mới 30 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 4.600 tấn, cây Hồng không hạt 320 ha. Tổng đàn gia súc ước đạt 84.000 con; tổng đàn gia cầm trên 850.000 con, diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ 445 ha, sản lượng ước đạt 1.830 tấn…Ngoài cây trồng chủ lực huyện Bảo Yên đã thử nghiệm đưa nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Cây chuối mô là một trong số đó và được trồng tại bản Mo, xã Xuân Hòa - bản vùng cao khó khăn nhất của huyện, cho dù mới trồng chưa đầy một năm nhưng đã cho những kết quả vượt trên sự kỳ vọng của người dân khi cây chuối sinh trưởng tốt, giá bán cao. Theo người dân bản Mo, cây chuối trồng một lần được thu hoạch 5 - 6 năm. Người dân cũng mong muốn Nhà nước hỗ trợ giống để trồng, từ đó phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Ngoài nông nghiệp, huyện Bảo Yên đã ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, trung tâm cụm xã. Từ năm 2020 đến nay, có gần 30 dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn huyện. Nhờ đó diện mạo chung của huyện Bảo Yên đã có những thay đổi rõ nét. Đặc biệt dự án Cảng hàng không Sa Pa đang được triển khai tại xã Cam Cọn đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo Nhân dân, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Bao Yên trong tương lai. Cùng với đó, huyện Bảo Yên đang tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế và những nét văn hóa đặc sắc của gần 20 dân tộc để đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. Hiện nay ngoài khu du lịch tâm linh Đền Bảo Hà, Đền Phúc Khánh và các di tích lịch sử văn hóa đang khai thác hiểu quả, đồng thời tiếp tục được đầu tư nâng tầm để đáp ứng với xu hướng phát triển mới. Huyện Bảo Yên đang tập trung khảo sát, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch khám phá. Xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên đã được công nhận là một điểm du lịch của tỉnh, ngoài sự hỗ trợ của huyện, Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Đô vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt. Cụ thể Nhân dân đã tự chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc giữ gìn nhà sàn, mặc trang phục truyền thống, ẩm thực của địa phương, khôi phục nghề đan lát truyền thống cũng như nghề dệt thổ cẩm để từng bước thu hút du khách đến với địa phương.
Phát triển nông - lâm nghiệp vẫn là một thế mạnh của huyện Bảo Yên.
Phát triển nông - lâm nghiệp vẫn là một thế mạnh của huyện Bảo Yên.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ. Huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban Chỉ uy phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ đạo thành lập 209 Tổ Covid cộng đồng với 1.412 thành viên do Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản, tổ dân phố làm tổ trưởng, thành viên gồm Ban Công tác mặt trận, đoàn thanh niên, các chi hội. Thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt tình hình biến động dân cư, giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà. Tổ chức truy vết các công dân tiếp xúc với các ca bệnh và công dân trở về từ địa phương có dịch. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đời sống Nhân dân dược cải thiện, nâng lên rõ rệt, Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét về lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Năm 2022, Đảng bộ huyện đã xác định 22 chỉ tiêu để lãnh đạo thực hiện, đồng thời ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trong năm với quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thích ứng linh hoạt và khát vọng phát triển”. Với những định hướng chiến lược và bước đi phù hợp, cùng với ý chí, quyết tâm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Bảo Yên tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, cải cách hành chính; tác phong, thái độ, kỹ năng làm việc của cán bộ, đảng viên trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội... quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra sẵn sàng cho những bứt phá mới để đưa Bảo Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai./.
Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây