Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023

Thứ sáu - 06/01/2023 03:26
Sáng 6/1, tại Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong thường trực ủy Ban kiểm tra trung ương; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Về phía huyện Bảo Yên có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Trọng Thông - Phó Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh; các đồng chí trong Ban kiểm tra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
anh tin bai
Quang cảnh khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí  Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm trong tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. 

 
 

Phát biểu chào mừng Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên năm 2022, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Yên, công tác kiểm tra, Giám sát Năm 2022; theo đó: Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn coi trọng và phát huy đầy đủ vai trò của công tác xây dựng Đảng, trong đó xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng với những kết quả cụ thể trong năm 2022: Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề 76 tổ chức đảng, 74 đảng viên; giám sát chuyên đề 54 tổ chức đảng, 62 đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 79 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...Thông qua hội nghị, huyện Bảo Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo của đại biểu Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời học tập được nhiều kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung để tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

 
anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chào mừng hội nghị tổng kết.

Năm 2022 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với cùng kỳ. UBKT các cấp trong đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong thực hiện các cuộc giám sát, qua đó giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng những ưu điểm cần phát huy và chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tạo mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm từ lúc manh nha, giúp xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. UBKT các cấp, nhất là cấp huyện quan tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong nhiều lĩnh vực, nội dung khác nhau. Cụ thể, có 11/15 UBKT kiểm tra đối với đảng viên; 8/15 UBKT kiểm tra đối với tổ chức đảng.

Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 771 tổ chức đảng và 3.830 đảng viên, đạt 152% so với năm 2021. UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng và 92 đảng viên; đã kiểm tra xong và kết luận đối với 29/34 tổ chức đảng có vi phạm, tuy nhiên chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã kiểm tra xong, kết luận đối với 92/92 đảng viên, trong đó 82 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 23 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 214 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm thực hiện công tác giám sát thường xuyên; đã giám sát chuyên đề đối với 1.151 tổ chức đảng và 3.304 đảng viên. Cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện và chỉ đạo UBKT chủ động thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025” đạt kế hoạch theo phân kỳ đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhiều chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát đạt cao so với cả nhiệm kỳ, trong đó kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đạt 44% đối với tổ chức đảng  và 69% đối với đảng viên; kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt từ 77% trở lên. 

anh tin bai
Khen thưởng các tập thể đã có thành tích suất xắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Năm 2023, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nội dung về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Đề án trọng tâm của Tỉnh ủy; các chương trình, đề án của cấp ủy các cấp; công tác xây dựng Đảng; rà soát, thống nhất tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo giữa các cấp; tăng cường giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và cá nhân người đứng đầu, đặc biệt đối với đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp; mở rộng giám sát trên tất cả các lĩnh vực để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha…

 
anh tin bai
Đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong công tác kiểm tra, giám sát “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục, đúng người, đúng vi phạm. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBKT các cấp quan tâm khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ tại hội nghị trong năm 2023. Bên cạnh đó, UBKT các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trọng tâm là chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2023, tiếp tục thực hiện Đề án số 16 “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025”; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; gắn với kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản thu nhập; tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mở rộng hoạt động giám sát ở tất cả các cấp; triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan... Tại hội nghị, có 09 tập thể và 09 cá nhân được cơ quan UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022.

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây