Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

UBND huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thứ tư - 09/02/2022 05:35
THBY - Sáng ngày 09/2/2022, UBND huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo thường trực UBND huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Xem phóng sự những sự kiện nổi bật huyện Bảo Yên năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. 

M9
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bảo Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đó là: Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 12%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch được giao; trong tổng số 53 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có 46/53 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; trong đó có 17/53 chỉ tiêu đạt vượt mức kế hoạch giao (tăng 4 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2020), 29/53 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành được quan tâm thực hiện; năm 2021 huyện Bảo Yên tiếp tục duy trì là huyện đứng đầu trong 9 huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin, là huyện đứng đầu trong 9 huyện, thành phố, thị xã về mức độ hài lòng của người dân ở cả 4/4 chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp cần dịch vụ, hài lòng về yếu tố thủ tục hành chính, hài lòng về yếu tố công chức, hài lòng về yếu tố kết quả) và là 1 trong 3 huyện, thành phố, thị xã dẫn đầu về công tác cải cách hành chính.

Tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 cần tập trung chỉ đạo trong lĩnh vực phụ trách. Trong đó, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn; tăng cường công tác phòng, chống Covid-19, phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng nắm bắt người đi về địa phương; Tăng cường tuyên truyền, xử lý việc sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết thực hiện giảm nghèo; bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022… Tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - nông – lâm nghiệp trên địa bàn, phát triển nông nghiệp an sinh; tuyên truyền vận động người dân thấy rõ trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đặc biệt là việc làm nhà trên đất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; di chuyển sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm.

M93
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động,tập hợp,đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng,chính sách,pháp luật của nhà nước,nghị quyết đại hội Đảng các cấp,các chương trình đề án,kế hoạch của Tỉnh Lào Cai, của huyện Bảo Yên. Vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2022 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng “đổi mới, gần dân, trọng dân”, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

M91
Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Chuyên yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện chủ đề năm 2022 “Đoàn kết đổi mới, thích ứng an toàn linh hoạt, khát vọng  phát triển. Các xã, thị trấn cần đánh giá, rà soát lại các Nghị quyết, Đề án Kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy và sự chỉ đạo của UBND huyện; Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của huyện với các xã, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án theo từng tháng, từng quý; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở. Tăng cường thu ngân sách trên địa bàn.

M92
Đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Tô Ngọc Liễn đề nghị ngay sau hội nghị phòng, ban, cơ quan, đơn vị các địa phương xây dựng ngay kế hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể; thống nhất, chủ động trong chỉ đạo điều hành để ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. Mỗi xã, thị trấn, phòng, ban chuyên môn của huyện đăng ký một nội dung đổi mới gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 20/2/2022 để tổng hợp, để 6 tháng sơ kết và cuối năm đánh giá việc triển khai thực hiện; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phải nêu gương, sáng tạo, chủ động đổi mới cung cách chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy vào trung tuần tháng 03/2022 đạt kết quả cao nhất.

M94
M95
M96
Trao giấy khen cho các tập thể lao động tiên tiến năm 2021.
 

Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung vào 4 địa bàn trọng tâm, 4 lĩnh vực trọng điểm, 15 nhiệm vụ cụ thể. Rà soát, tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Tập trung cho tổ chức lễ ra quân và diễn tập phòng thủ năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của huyện; đặc biệt là việctriển khai thực hiện GPMB Cảng Hàng không Sa Pa. Chuẩn bị các nội dung đủ điều kiện tổ chức công bố, ra mắt du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô vào dịp 30/4/2022. Nhân dịp này UBND huyện Bảo Yên đã tặng giấy khen cho 25 tập thể lao động tiên tiến năm 2021./.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây