Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy

Thứ ba - 19/03/2024 20:39
Chiều ngày 19/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoàng Quốc Bảojpg

 

Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoàng Quốc Bảo.

Trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã bám sát Chương trình công tác năm, tích cực triển khai kế hoạch, công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; làm tốt công tác tham mưu cho cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho ấp ủy nhiều giải pháp chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy 141 văn bản các loại để triển khai các nhiệm vụ tuyên giáo trên địa bàn huyện; Ban Tuyên giáo đã ban hành 138 văn bản để triển khai công tác tuyên giáo. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết có nhiều sáng tạo và đổi mới. Đã đưa vào triển khai nhiều ứng dựng quan trọng: Hệ thống điều tra dư luận xã hội và thi trắc nghiệm trên internet; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển văn bản thành giọng nói để nâng cao hiệu quả truyên truyền; ứng dụng quản lý việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết bằng nhận diện khuôn mặt.. Góp phần hiệu quả trong việc đánh giá chất lượng và ý thức tổ chức học tập, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các đại biểu tham dự, góp phần quan trọng để kịp thời đưa nghị quyết đi vào cuộc sống...

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác tuyên vận có nhiều đổi mới, với phương châm hoạt động là “thường xuyên - liên tục, mọi lúc - mọi nơi”; đặc biệt là trong việc vận động Nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường, trong việc vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng tại Dự án Cảng Hàng không Sa Pa…

Ban tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, giải thể, chia tách, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy định. Đến nay, 207/207 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập = 100%; 205/207 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có từ 05 đảng viên trở lên = 99%; 188/207 chi bộ thôn bản, tổ dân phố có chi uỷ = 91,3%.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác củng cố cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện tốt. Công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian qua có nhiều đổi mới, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng. Công tác xét tặng Huy hiệu Đảng, cấp, phát thẻ đảng, kiểm tra thẻ đảng viên được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác giới thiệu sinh hoạt đảng, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo quy định. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng với quy trình của hướng dẫn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt được hiệu quả, chất lượng. Việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ đảm bảo theo đúng quy định…

anh tin bai

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 71 tổ chức đảng và 305 đảng viên, đảng viên được kiểm tra có 51 đảng viên là cấp ủy viên các trong đó: Cấp ủy huyện kiểm tra 06 tổ chức đảng, 07 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 65 tổ chức đảng, 298 đảng viên. Trong quý 1 năm 2024, Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng và 15 đảng viên, đảng viên được kiểm tra có 04 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra đã chỉ ra ưu điểm để tổ chức đảng cấp dưới tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Ban Dân vận Huyện ủy đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác dân vận với các mô hình, phong trào dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực. Đã nhân rộng thành công mô hình “Chính quyền thân thiện” tại 17/17 xã, thị trấn; Xây dựng thành công Phong trào “10 phút góp phần cải thiện môi trường” mang lại sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc hình thành nền nếp giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, nơi học tập…sạch đẹp, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới; Xây dựng thành công mô hình điểm “Khu dân cư đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn hóa mới” tại khu dân cư Nặm Mèng, bản Tổng Kim, xã Vĩnh Yên…

Văn phòng Huyện ủy đã nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tham mưu tổng hợp trong tình hình mới; phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Đối với công tác tham mưu, Văn phòng Huyện ủy luôn bám sát chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch từng quý, từng tháng và hàng tuần về từng nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực công tác, đảm bảo chu đáo, đạt hiệu quả; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của cấp uỷ trên mọi lĩnh vực; luôn đảm bảo thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, chính xác, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Chú trọng tổ chức thẩm định các văn bản do các ngành, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Tại buổi làm việc các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cũng đề xuất kiến nghị: đề nghị nâng cấp, trang bị máy tính, bổ sung thêm nhân sự, kinh phí nhằm đáp ứng tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong thời gian tới; Quan tâm, xem xét nhu cầu cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Chính trị huyện Bảo Yên…

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, đồng thời đề nghị lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ đoàn kết thống nhất, nêu gương trong các phương diện; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tăng cường quản lý và giữ mối liên hệ mật thiết với các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ, youtuber, tiktoker,...để truyền thông quảng bá tiềm năng, lợi thế, du lịch của huyện; Tuyên truyền vận động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Chuẩn bị cho công tác tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện (3/3/1965 – 3/3/2025) và Đại hội đảng các cấp. Ban Tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; quan tâm tới chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ hàng tháng tới dự sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội; Tăng cường đưa cán bộ huyện về xã và đưa cán bộ xã về huyện để đào tạo bồi dưỡng.

Đối với Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy cần tăng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; chủ động phố hợp chặt chẽ với các cơ quan Thanh tra, cơ quan tố tụng, công an, quân sự; thực hiện kiểm tra kê khai, xác minh tài sản, thu nhập… phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Ban Dận vận Huyện ủy làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyên vọng của Nhân dân Vận, sát cơ sở. Làm tốt công tác dân vận chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo tuyên truyền động nhân dân đăng ký quyền sử dụng đất. Văn Phòng Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu, đề xuất; chủ động, chính xác, chi tiết, có kết quả. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, đoàn thể.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây