Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Xuân Hòa

Thứ ba - 09/04/2024 20:32
Chiều ngày 09/4, Thường trực Huyện ủy Bảo Yên đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Xuân Hòa nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quý I năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Văn Phòng Huyện ủy, Văn Phòng HĐND & UBND huyện; các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Trước khi làm việc, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy đã tiến hành khảo sát, tham quan thực tế: Mô hình trang trại gà tại bản Chuân, mô hình trồng chè, chuối tại bản Mo 1, Mo 2; khảo sát vị trí dự kiến xây Chợ và tiểu công viên xã Xuân Hòa.

anh tin bai

Tham quan một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã 

anh tin bai

Kiểm tra một số công trình, dự án dự kiến triển khai trên địa bàn xã.

Trong  năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Hòa đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, do đó kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tập trung thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Duy trì mô hình “chính quyền thân thiện”, thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ khi người dân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn, bản chủ động phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình an ninh, trật tự, hoạt động tôn giáo, dư luận xã hội tại địa phương. Các tổ chức hội và đoàn thể đã thường xuyên quan tâm, nắm tình hình tư tưởng, đời sống tinh thần của cán bộ, hội viên, tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”,...

Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt 86 triệu đồng, tăng trên 8 triệu đồng/ha so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt 5.471tấn, đạt 99,4% kế hoạch giao; đã trồng mới được 93ha ha rừng, đạt 103% kế hoạch giao, tỷ lệ che phủ rừng đạt 57%. Tổng đàn gia súc, gia cầm 24.776 con. Xã đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát triển Nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, toàn xã có tổng diện tích cây chè đạt 203,9 ha, sản lượng thu hoạch đạt 101,9 tấn. Tổng diện tích cây quế 3.240 ha với 1.420 hộ trồng quế. chiếm gần 80% số hộ trên địa bàn xã. Cây chuối với diện tích 52 ha tại các bản thuộc khu vực Mo.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Xã đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 789,7 triệu đồng, trong đó tiền mặt trên 294 triệu đồng, số đất hiến 1.477 m2; Công lao động quy ra tiền là 195.000.000 đồng, hiện vật quy ra tiền là trên 229 triệu đồng. Đến nay, xã Xuân Hòa đạt được 13/19 tiêu chí về Xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông thực hiện tốt; công tác y tế chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được thực hiện đảm bảo. Kết thúc năm 2023, Xuân Hòa có 9/18 chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 41 triệu đồng/năm. Đến nay,  tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 24,7% , số hộ cận nghèo còn 9,26%.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Hòa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quý I năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

Tại buổi làm việc, xã Xuân Hòa đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với huyện như: Đề nghị đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường BTXM quy mô từ 3 mét lên 6,5m để phục vụ nhân dân đi lại và phát triển kinh tế địa phương trong đó ưu tiên đầu tư tuyến Kẹm - Mo1, Xóm Hạ-Nhàm chiều dài khoảng 10km. Đề nghị sớm có chủ trương đầu tư chợ cho xã. Đề nghị đầu tư đường điện bản Hò, Mý dài 3 km, bản Chuân đi Tham Động dài 2km. Đề nghị huyện quan tâm xây dựng kè chống sạt lở bờ suối để bảo vệ trên 30ha rộng tại bản Mai Hạ- Mai Chung. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức xã Xuân Hòa. Đề nghị mở chợ vào thứ 5 hàng tuần tại khu san tạo mặt bằng Xuân Hòa (chợ tạm); Hỗ trợ phát triển Nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã trả lời, giải đáp làm rõ những đề xuất, kiến nghị của xã trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, Chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện Nghị quyết số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác Dân vận trên địa bàn…

anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của huyện phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của xã Xuân Hòa trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra những tồn tại còn hạn chế của xã Xuân Hòa như: Vai trò lãnh đạo tàn diện của Đảng còn chưa cao, chưa có sự đoàn kết thống nhất; thu ngân sách trên địa bàn còn thấp; tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vẫn còn; Tình trạng làm nhà trên đất nông nghiệp vẫn còn nhiều; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao; trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng sinh con trước 18 tuổi…

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy  phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, tập thể BCH, BTV Đảng ủy xã Xuân Hòa cần khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ; tập trung thực hiện tốt các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường công tác cán bộ, phát triển đảng viên gắn với việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng chính quyền thân thiện. Nâng cao chất lượng công tác tuyên vận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên đại bàn. Tập trung tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; Duy trì và tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền người dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết 10 Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển vùng quế hữu cơ, vùng chuối thâm canh; tăng cường công tác đối thoại với người dân về các lĩnh vực phát triển kinh tế, làm giàu… tập trung, tạo điều kiện mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên phụ trách thực hiện xóa bỏ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cương công tác quản lý đất đai, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tăng cường quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây