Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Huyện Bảo Yên sau 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai

Thứ năm - 30/09/2021 21:28
THBY - Bảo Yên có diện tích tự nhiên 818,34 km2, thời kỳ phong kiến thuộc phủ Quy Hoá, tỉnh Hưng Hoá, thời kỳ Pháp thuộc trở thành vùng thượng châu Lục Yên. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến t năm 1964 Bảo Yên là một bộ phận của huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. Năm 1964 huyện Bảo Yên được thành lập, thuộc tỉnh Yên Bái đến năm 1976 sát nhập tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, huyện Bảo Yên thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn. Ngày 01/10/1991 tỉnh Lào Cai được tái lập, huyện Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai từ đó. Sau 30 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bảo Yên từ một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nền kinh tế thuần nông, tự cấp, tự túc là chủ yếu, hạ tầng cơ sở thấp kém, trình độ dân trí không đồng đều, các hủ tục lạc hậu còn đè nặng lên cuộc sống người dân, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách chống phá,... đến nay đã có bước phát triển mạnh mẽ, diện mạo ngày một đổi thay sâu sắc, toàn diện.
Sau 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Sau 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, những năm 1991, cùng với khó khăn của đất nước và của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế của huyện mang khó khăn chung của nền kinh tế vùng cao, quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý trong nông nghiệp nông thôn và việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện còn chậm. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 70,3%; Công nghiệp - thủ công nghiệp 1,5%; thương mại, dịch vụ 28,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 1991 là 1,1 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 820.000/người/năm.
Cây Quế là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Bảo Yên.
Cây Quế là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Bảo Yên.
Nhưng với sự đầu tư của Nhà nước, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh Lào Cai cùng với sự năng động, đoàn kết, sáng tạo sáng tạo trong điều hành của chính quyền; sự quyết tâm của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong huyện, trên cơ sở xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nền kinh tế Bảo Yên đã và đang phát triển nhanh, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 13,35%/năm; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 30,6%; công nghiệp và xây dựng 30%; dịch vụ 39,4%. Thu ngân sách địa phương năm 2020 đạt 158 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Năm 1991, năng suất lúa nước đạt 56,84 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 18.200 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 340kg/người/năm. Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện đã đạt trên 46.475 tấn/năm. Huyện đã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa rõ nét như: Vùng Quế 22.296 ha; chè 756 ha; hồng không hạt 327,5 ha; chanh leo 30ha.., 3 con vật nuôi thế mạnh: đàn Trâu trên 11.500 con; đàn Gà đồi trên 720.000 con; Vịt bầu Nghĩa Đô trên 80.000 con, giá trị canh tác đạt 71 triệu đồng/ha.
Niềm vui được mùa của bà con nông dân Bảo Yên.
Niềm vui được mùa của bà con nông dân Bảo Yên.
Giai đoạn 1991, việc khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển kinh tế từ rừng còn manh mún, độ tán che phủ rừng toàn huyện đạt 27%. Đến năm 2020, sản xuất lâm nghiệp phát triển mạnh, độ tán che phủ rừng đạt trên 59%. Huyện đã tập trung chỉ đạo 3 lĩnh vực mà Bảo Yên có lợi thế là: (1) Tái cơ cấu nông lâm nghiệp với 5 cây trồng chủ lực, 3 con vật nuôi, 1 cây trồng tiềm năng; (2) Quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái; (3) Quy hoạch - quản lý quỹ đất để đấu giá đất đai, tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu để xây dựng NTM. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt trung bình13,35%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng các hành động, việc làm cụ thể và đã đạt được nhiều kết quả, cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng lồng ghép từ các chương trình, nguồn vốn đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, vùng cao. Đến hết năm 2020 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí bình quân đạt 13,94 tiêu chí/xã.
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến công, hiến kế xây dựng nông thôn mới.
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển phong phú, đa dạng. Du lịch tâm linh, du lịch bản làng và du lịch trải nghiệm được xác định là thế mạnh của huyện. Năm 2020, lượng khách du lịch đến với Bảo Yên là 1,2 triệu lượt khách. Các chợ nông thôn được mở rộng đến tận các xã vùng sâu, vùng xa đảm bảo cung ứng các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Về văn hóa xã hội: hệ thống mạng lưới trường, lớp học phát triển đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục. Hiện tại, có 45/75 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 60% tổng số trường trên địa bàn, vượt 10% so với Mục tiêu đại hội. Hoạt động thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp thu hút đông đảo nhân dân và cán bộ công chức tham gia. Công tác thông tin, truyền thông được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ dân được xem Truyền hình Việt Nam đạt 99,5%; tỷ lệ hộ được nghe Đài phát thanh và được xem truyền hình địa phương đạt 91%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có chuyển biến tích cực về chất lượng, từng bước đi vào chiều sâu. Tỷ lệ thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 78,54%; tỷ lệ tổ dân phố đạt văn hóa là 80%; cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa là 99,4%. Công tác quản lý nhà nước về y tế, dân số, phòng, chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt, đáp ứng cơ bản công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những thành tựu nổi bật.
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Đối với công tác xây dựng Đảng: Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng. Năm 1991, Đảng bộ huyện có 43 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 1.397 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 55 chi, đảng bộ trực thuộc (27 Đảng bộ, 28 chi bộ), 362 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 5.000 đảng viên. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở không ngừng được nâng cao. Những năm qua Đảng bộ huyện đã tập trung thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ đến năm 2025 đảm bảo tính ổn định và kế thừa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trong đó quan tâm quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc ít người. Công tác điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ trong huyện thực hiện theo quy định. Bảo Yên đã có 21 cán bộ được luân chuyển, trong đó có 14 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng, phó các phòng ban của huyện luân chuyển, tăng cường xuống xã...
Phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày cành đi vào thực chất.
Phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày cành đi vào thực chất.
Để có được những kết quả trên, trong suốt chặng đường 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tận tụy lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực để ây dựng quê hương Bảo Yên. Những kết trên là tiền đề cơ sở, là động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bảo Yên tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng trong các giai đoạn tiếp theo. Đồng thời khẳng định trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, dù khó khăn, gian khổ Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn đoàn kết, thống nhất, tìm ra các giải pháp để lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Bảo Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, xây dựng huyện hoàn thành Nông thôn mới vào năm 2025. Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyết tâm: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, củng cố quốc phòng, quân sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, giải quyết tốt an sinh xã hội. Lấy văn hoá làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm; du lịch, dịch vụ là mũi nhọn; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là quan trọng; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và đào tạo nguồn nhân lực là then chốt. Coi trọng phát triển, tăng trưởng kinh tế đi đôi với cải thiện đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tạo sự phát triển bền vững. Xây dựng Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai. Trong đó, tập trung vào 4 lĩnh vực đột phá:
Vùng nông thôn Bảo Yên ngày một khởi sắc.
Vùng nông thôn Bảo Yên ngày một khởi sắc.

(1) Tích cực chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn. Tập trung vào chuỗi giá trị sản xuất (trồng, chế biến và tiêu thụ) các cây trồng có diện tích lớn (Quế 25.000 ha; chè chất lượng cao 750 ha).
(2) Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung vào phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng; thu hút và đầu tư các điểm đến, nơi vui chơi gắn với tập quán văn hóa của đồng bào địa phương.
(3) Phát triển đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị Phố Ràng hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Xây dựng đô thị Bảo Hà gắn với quy hoạch Tân An - Bảo Hà trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh; Đẩy mạnh đô thị hóa tại trung tâm các xã, trọng tâm là các cụm xã tại khu vực xã Phúc Khánh; Nghĩa Đô và Điện Quan.
(4) Quy hoạch, tinh giản, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tụy hết lòng phục vụ Nhân dân. Đào tạo nghề cho người lao động để chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp./.
 
Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai
 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên
       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây