Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội Nông dân huyện Bảo Yên - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ tư - 14/06/2023 05:06
Với vai trò là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng nông dân vững mạnh về mọi mặt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Bảo Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ngày càng khẳng định tổ chức Hội thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân thời đại mới.


Nhiệm kỳ 2018- 2023, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Bảo Yên luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng cùng cấp, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp; đặc biệt sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện. Đây chính là tiền đề quan trọng để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội…, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh
Công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Cùng với đó, Hội Nông dân huyện Bảo Yên đã bám sát các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ do các cấp Hội cấp trên đề ra; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua hàng năm để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, công tác Hội luôn được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Hiện, toàn huyện Bảo Yên có 17 cơ sở Hội Nông dân với 205 chi Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.910 hội viên mới, bằng 152,1% mục tiêu Nghị quyết, nâng số lượng hội viên lên 14.604 hội viên. 05 năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện được đẩy mạnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung khai thác mọi nguồn lực triển khai thực hiện, tạo bước chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát triển Nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hội Nông dân huyện Bảo Yên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Dựa trên lợi thế, tiềm năng của địa phương, tập trung vào phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh: Cây Chè, Chuối, Quế, Phát triển kinh tế đồi rừng và phát triển các ngành hàng tiềm năng của địa phương gồm: cây ăn quả (bưởi, hồng không hạt, thanh long ruột đỏ), cây dâu tằm, gà đồi, vịt bầu Nghĩa Đô. Bước đầu đã phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, bền vững, tạo sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 3.620 tỷ đồng, (tăng 2.464 tỷ đồng so với đầu năm 2018). Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2022 đạt 45.357 tấn; Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác đạt 85 triệu đồng/ha năm 2022, tăng 21 triệu đồng so 2018. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước đạt 270 triệu đồng năm 2022; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế của địa phương với thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.
Nông dân huyện Bảo Yên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Nông dân huyện Bảo Yên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất, có sức lan tỏa. Hội nông dân huyện Bảo Yên đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước với nhiều đổi mới, nội dung thi đua phong phú đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp ở các cấp Hội trong nhiệm kỳ tổ chức thực hiện một phong trào và hai nhiệm vụ đó là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Thực hiện nhiệm vụ phong trào đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào xương sống của Hội…. Từ đó khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên nông dân; tạo ra động lực để giai cấp Nông dân trong huyện hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên nông dân làm chủ đã phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao
Nông dân Bảo Yên tích cực đưa cây, con giống mới vào sản xuất
Nông dân Bảo Yên tích cực đưa cây, con giống mới vào sản xuất.
Công tác xây dựng nông thôn mới là bước đột phá của Huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả. Với vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân từ huyện tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân toàn huyện đóng góp được trên 20.200 ngày công lao động, trên 3 tỷ 700 triệu đồng, hiến trên 148.000 m2 đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng khác; tu sửa trên 820 km kênh mương thủy lợi, trên 160 km đường giao thông liên thôn; nâng cấp sửa chữa, làm mới trên 5.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng làm mới trên 4.500 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; xây mới trên 4.000 hố rác hộ gia đình và thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm Xanh - Sạch - Đẹp. Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn vận động, thực hiện thắp sáng đường quê trên các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 30 km tại các xã: Kim Sơn, Phúc Khánh, Xuân Thượng, Điện Quan, Tân Dương… Đến hết năm 2022, toàn huyện có 07/17 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
Hội nông dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới
Hội nông dân từ huyện tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới
Hội nông dân từ huyện tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới.
Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy Bảo Yên về vận động nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hàng năm phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao như: Hội thi “Nhà Nông đua tài” với chủ đề liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; hội thi “Hội viên Nông dân thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy” với chủ đề Nông dân Bảo Yên với Quế hữu cơ; tham gia Ban tổ chức Hội thi “cánh đồng 1 giống”, Hội thi cấy... tạo nét văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo nên không khí vui tươi, sân chơi bổ ích thiết thực cho nông dân, nông thôn, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phối hợp vận động hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá. Kết quả: số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 đạt 12.413 hộ, đạt 86%, bằng 101% Nghị quyết Đại hội; khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 90%. Tích cực tuyên truyền, vận động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ vì người nghèo; tham gia phong trào thi đua do tỉnh phát động, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông,…
Công tác đào tạo nghề cho hội viên được tích cực triển khai thực hiện
Công tác đào tạo nghề cho hội viên được tích cực triển khai thực hiện.
Điểm nhấn là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được phát triển, lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động để đầu tư phát triển sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất... Hàng năm tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua thực hiện phong trào, khuyến khích hộ sản xuất kinh doanh giỏi đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế hộ, mạnh dạn đưa giống cây, con mới vào sản xuất: Tuyên truyền thực hiện các ngành hàng chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh việc phát triển các ngành hàng tiềm năng của địa phương. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,1 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo còn 2.663 hộ, tương đương 12,52%, số hộ cận nghèo còn 2.440 hộ, tương đương 11,48 %. Toàn huyện có 1.601 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 8,95% số hộ nông nghiệp, nông thôn. Trong đó cấp Trung ương 05 hộ, cấp tỉnh 71 hộ, cấp huyên 360 hộ, cấp xã 1.165 hộ, tăng 318 hộ so với năm 2019.
Nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên nông dân làm chủ đã phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao
Nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên nông dân làm chủ đã phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao.
Từ các phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp về vốn, giống, ngày công lao động, về cách làm ăn. Tạo việc làm cho hơn 3.000 lượt lao động; hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cách thức đưa cây, con giống mới vào sản xuất cho gần 4.551 hộ nông dân ngay tại thôn, bản. Thông qua phong trào, góp phần thúc đẩy việc thành lập các Câu lạc bộ, tổ hợp tác; Chi, tổ hội nghề nghiệp, HTX, theo Đề án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm tạo liên kết sản xuất, mở rộng quy mô phát triển kinh tế nông hộ. Trong nhiệm kỳ có 39 tổ hội nghề nghiệp gồm 624 thành viên.... các tổ hội nghề nghiệp đã, đang phát triển và duy trì tốt thúc đẩy cho các hội viên phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho hộ gia đình.
Việc hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cho hội viên nông dân được các cấp Hội nông dân huyện tích cực triển khai thực hiện
Việc hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cho hội viên nông dân được các cấp Hội nông dân huyện tích cực triển khai thực hiện.
Gắn với việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức Hội các cấp, nhằm giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh và huyện với số tiền dư nợ gần 5,2 tỷ đồng, thực hiện 07 dự án mô hình với 91 hộ vay (trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện là 600 triệu đồng với 12 hộ vay). Thực hiện tốt việc ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 79 tổ vay vốn, số tiền dư nợ trên 136 tỷ đồng cho 2.645 hội viên vay; Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Tổng dư nợ đạt trên 281 tỷ đồng, với 2.282 hộ vay qua 56 tổ vay vốn tại 16 xã, thị trấn. Qua đó, góp phần quan trọng giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh và huyện
Hội Nông dân huyện đã thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh và huyện.
Cùng nhìn lại chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Bảo Yên đã gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Hàng năm Hội Nông dân huyện luôn được Hội Nông dân tỉnh đánh giá, xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Có 165 tập thể, 522 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 05 tập thể, 08 cá nhân, tặng kỷ niệm chương cho 30 cá nhân hội viên tiêu biểu trong công tác Hội; tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” cho 01 cá nhân; 05 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
VICTCH~1
Việc tổ chức các Hội thi đã tạo nét văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo nên không khí vui tươi, sân chơi bổ ích thiết thực cho nông dân, nông thôn, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Hàng năm Hội Nông dân huyện luôn được Hội Nông dân tỉnh đánh giá, xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
Hàng năm Hội Nông dân huyện luôn được Hội Nông dân tỉnh đánh giá, xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới – Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bảo Yên lần thứ XI xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028) là xây dựng Hội Nông dân huyện Bảo Yên trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân và vai trò chủ thể của hội viên, nông dân các dân tộc trong huyện tác động trực tiếp làm thay đổi nông nghiệp, nông thôn; nâng cao mọi mặt đời sống, lấy hội viên, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của huyện; gắn xây dựng tổ chức Hội, giai cấp nông dân với phát triển kinh tế nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn theo Chủ trương, Nghị quyết của Đảng.
Bộ mặt trung tâm huyện Bảo Yên ngày càng khởi sắc
Bộ mặt huyện Bảo Yên ngày càng khởi sắc.
Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu với nhiều thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều thách thức, song với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới – Khát vọng - Phát triển”, cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI đề ra và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và phấn đấu đưa Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

Tác giả bài viết: Bích Quyên - Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây