Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ ba - 13/09/2022 05:03
Sáng ngày 13/9, tại Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên, HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND đối với Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND”. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND và chuyên viên giúp việc HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Về phía huyện Bảo Yên đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Công Tư, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

anh tin bai
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND được quy định tại Khoản 2, Điều 78 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2017; nội dung thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh được quy định tại khoản 3, Điều 124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong đó, quy định thẩm tra tập trung vào: Nội dung của dự thảo Nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật.

anh tin bai
Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Nguyễn Anh Chuyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vui mừng được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tại huyện Bảo Yên, đây là dịp để huyện được giới thiệu về vùng đất, con người và tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giúp các đại biểu có thêm những cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của huyện Bảo Yên. Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND các cấp của huyện Bảo Yên đã từng bước được nâng lên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, duy trì tốt các hoạt động của các tổ đảm bảo theo luật định. Giữ mỗi liên hệ với Thường trực HĐND, các cơ quan liên quan trong hoạt động giám sát và triển khai thực hiện nghị quyết. tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giải quyết những công việc phát sinh của HĐND huyện. Đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, giám sát và tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tập trung vào những thôn, bản, tổ dân phố có nhiều ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết để nắm bắt, tiếp thu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đẩm bảo quyền lợi cho cử tri…

Đại biểu tham luận tại hội nghị
Đại biểu tham luận tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND, nhất là trong công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Làm rõ vai trò, trách nhiệm, cũng như những khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm tra của các Ban HĐND. Qua đó khẳng định công tác thẩm tra của các Ban HĐND trong thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc và chất lượng đa số được đại biểu tán thành và được UBND và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung đầy đủ. 

anh tin bai
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu thời gian qua Thường trực UBND tỉnh đã đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp thường lệ và nhiều kỳ họp giải quyết công việc phát sinh (9 tháng năm 2022 đã tổ chức 3 kỳ họp phát sinh) để giải quyết các công việc của địa phương theo quy định. Việc phối hợp giữa UBND tỉnh với HĐND tỉnh trong việc tổ chức các kỳ họp kịp thời, có tính chất quyết định đến việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, nhất là việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Để chuẩn bị tốt hơn nữa các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên rà soát quy định của Trung ương, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương và theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, xác định nội dung phải trình HĐND tỉnh theo quy định gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định; chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng nội dung các dự thảo đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu…

anh tin bai
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị, các tham luận đã phân tích đánh giá đúng thực trạng, những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác thẩm tra của các Ban HĐND đối với báo cáo, tờ trình, dự thao Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND trong thời gian tiếp theo đồng chí đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/11/2016 của Tỉnh ủy và Kết luận số 327 ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Các cơ quan có liên quan cần thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục soạn thảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các Ban HĐND tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường giám sát để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Chủ động thu thập thông tin phục vục công tác thẩm tra, trong trường hợp cần thiết có thể tiến hành tham vấn ý kiến các chuyên gia và những người có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực đang tiến hành thẩm tra. Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban phải thể hiện rõ được ý kiến của Ban về các vấn đề như cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động, hiệu quả đến nền kinh tế, sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tính khả thi... Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng thẩm tra cho các thành viên Ban HĐND, nhằm từng bước nâng cao chất lượng thẩm tra của HĐND. 

 

Đối với các kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và rà soát, đối chứng với Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉ cho phù hợp, tiếp tục biên soạn những sổ tay, quy định, hướng dẫn để tiện tra cứu. Nhân dịp này, HĐND huyện Bảo Yên đã bàn giao cho HĐND huyện Văn Bàn đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó,chiều ngày 12/9, đoàn Đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ hai đã đi tham quan và dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Phúc Khánh; tham quan vùng trồng Quế tại bản Tổng Kim xã Vĩnh Yên, cơ sở sản xuất tinh dầu Quế Sơn Hải; thăm quan mô hình nhà sàn Homestay, dự án phát triển Vịt bầu tại xã Nghĩa Đô.

Các đại biểu thăm quan mô hình trồng và bóc quế tại bản Tổng Kim xã Vĩnh Yên.
Các đại biểu thăm quan mô hình trồng và bóc quế tại bản Tổng Kim xã Vĩnh Yên.
anh tin bai
Đại biểu tham quan mô hình nuôi vịt bầu Nghĩa Đô tại xã Nghĩa Đô.
 

 

Tác giả bài viết: Trọng Điểm - Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây