Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội nghị công bố hoạch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Thứ tư - 12/04/2023 19:58
Chiều 12/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
anh tin bai
Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tại điểm cầu huyện Bảo Yên có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, bảo đảm tính liên kết, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Quy hoạch tỉnh được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, bảo đảm các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu GRDP bình quân đầu người của tỉnh Lào Cai đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có GRDP bình quân đầu người cao của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao của cả nước; trở thành trung tâm của vùng và cả nước về du lịch, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và công nghiệp chế biến chế tạo. Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển, là một trung tâm phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước; là trung tâm kết nối quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh giữa Trung Quốc, Việt Nam, ASEAN và châu Âu với hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại và tích hợp.

anh tin bai
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ: Một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế, bốn trụ cột phát triển kinh tế, năm nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Lào Cai.

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Lào Cai.

Tại hội hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tóm tắt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nêu rõ: Để triển khai hoàn thành các mục tiêu quy hoạch ở mức cao nhất và hiện thực hóa được các định hướng ưu tiên phát triển của quy hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời kỳ quy hoạch. Đó là, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tạo đột phá phát triển; hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa con người Lào Cai; thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Với 3 hướng đột phá đã được xác định là: hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và thương mại. Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo ra những nguồn lực mới để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện rất có ý nghĩa, khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển, để tỉnh khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, vững vàng trên hành trình xây dựng Lào Cai trở thành “Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc" như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định và theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 11 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt, hiểu, thuộc các nội dung Quy hoạch tỉnh đã được ban hành. Đồng thời công bố, công khai rộng rãi, đầy đủ các nội dung Quy hoạch trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, có thể tổ chức các hội nghị chuyên đề, gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư để vừa làm việc, vừa truyền tải các thông tin quy hoạch nhằm tăng hiệu quả thu hút vốn đầu tư. Khẩn trương, chủ động linh hoạt trong việc triển khai thực hiện quy hoạch, nhất là việc phát triển các ngành, lĩnh vực... bằng các công trình, dự án cụ thể, sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

 
anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện dự tại điểm cầu trung tâm huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phát triển, thực hiện quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hiện thực hoá mục tiêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là 1 cực tăng trưởng và là trung tâm kết nối vùng Tây nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. 

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dịp để các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng toàn dân nắm được các vấn đề cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, dẫn đến sự thống nhất về nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy hoạch. Từ đó, tạo động lực mới, khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây