Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười chín

Thứ ba - 11/04/2023 21:11
Chiều ngày 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười chín, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBNĐ huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị đã Triển khai, quán triệt các chương trình của Tỉnh uỷ: Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ  khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung lần 2); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 2417 -KL/TU ngày 31/3/2023 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bảo Yên; Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023…
Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị.
Theo báo cáo, trong quý I năm 2023 cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bảo Yên đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm. Công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo tiến độ: Diện tích trồng rừng mới lũy kế đạt 226,8 ha/800 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%, đạt 100 % kế hoạch tỉnh, huyện giao, đạt vượt 1% so với Nghị quyết Đại hội. Tổng đàn gia súc chủ yếu đạt 51.000, đạt 89% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm ước đạt 577 nghìn con, đạt 82% kế hoạch. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 43,5% kế hoạch năm 2023. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 72,2 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 26 tỷ 814 triệu đồng. Tình hình an ninh, trật tự ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện theo kế hoạch...  
Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBNĐ huyện phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBNĐ huyện phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quý I trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: Việc thực hiện một số nội dung trong Kết luận số 91-KL/TU, 1393KL/TU chưa đảm bảo tiến độ. Công tác lập đồ án QH chung các xã; tiến độ triển khai thực hiện một số các công trình, dự án còn chậm; Thu nhập trên địa bàn còn thấp. Các vấn đề an sinh xã hội, môi trường vẫn còn tồn tại, hạn chế. Việc quyết liệt, trách nhiệm của một số cán bộ, lãnh đạo quản lý ở cơ sở còn hạn hạn chế…
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hạn chế, đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ quý II. Trọng tâm là chỉ đạo Nhân dân chăm sóc cây trồng vụ xuân, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn; giải ngân hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy. Việc triển khai các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5/2023. Công tác sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận, công tác tôn giáo...
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị2
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận nỗ lực của huyện Bảo Yên trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý I. Đồng thời đề nghị, trong Quý II năm 2023, huyện Bảo Yên cần tập trung đánh giá kết quả mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện gắn với thực hiện chương trình, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chương trình, hành động của tỉnh, thực hiện 03 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII (Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9.11 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17.11 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17.11 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045). Quan tâm đến việc triển khai, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền cấp trên đến tổ chức đảng, chi bộ, đến đảng viên. Các chương trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng Đảng thì tập trung vào những nội dung về thực hiện Nghị quyết 67, chương trình Nghị quyết 28, Đề án số 24, trong đó: quan tâm vào vấn đề tập trung sắp xếp lại tổ chức Đảng, rà soát lại các quy chế làm việc, các quy định của tổ chức đảng cấp mình. Chú ý đến công tác đảng viên, quản lý đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát…
Đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Anh Chuyên, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tập trung thực hiện 20 mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 04 lĩnh vực đột phá của huyện; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, kế hoạch thực hiện các đề án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện Kết luận số 91, 1393, 2417 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên; Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Phát huy vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Anh Chuyên phát biểu bế mạc hội nghị
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Anh Chuyên phát biểu bế mạc hội nghị.
Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng và thanh quyết toán các công trình, dự án; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Tập trung cho công tác văn hoá xã hội, đặc biệt các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô, xây dựng Nghĩa Đô là điểm của điểm du lịch cộng đồng của tỉnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...
 

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây