Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ tư - 13/12/2023 03:22
Sáng ngày 13/12, dưới sự chủ trì của các đồng chí:: Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị lần thứ 27 Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Công Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Nhất, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo cá Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, UB MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện. 

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo: Năm 2023, trong 20 nhóm chỉ tiêu chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 có 10 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội; 08 chi tiêu đạt từ 70 đến 90% mục tiêu Đại hội ; 02 chỉ tiêu đạt dưới 50% mục tiêu Đại hội. Về kết quả thực hiện 12 Đề án, 02 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong  tổng số 176 mục tiêu, có 110 mục tiêu đạt và vượt 100% mục tiêu đề án, chiếm 62,5%; 46 mục tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%, chiếm 26,1%; 12 mục tiêu đạt từ trên 50% đến dưới 70%, chiếm 6,8%; 08 mục tiêu đạt dưới 50%. Về kết quả triển khai Nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trong 25 chỉ tiêu, có 17 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết đề ra; còn 08 chỉ tiêu có chỉ tiêu thành phần không đạt mục tiêu nghị quyết đó là: Chỉ tiêu số 07 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Chỉ tiêu số 10 Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.Chỉ tiêu số 11 Giá trị sản xuất TTCN, Chỉ tiêu số 12Cơ bản hoàn thành quy hoạch vùng huyện; hoàn thiện quy hoạch, công bố quy hoạch và có quy chế quản lý quy hoạch 100% số xã, thị trấn và các điểm dân cư nông thôn được phê duyệt. Chỉ tiêu số 21 phấn đấu giải quyết, xử lý các trường hợp làm nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất 400 trường hợp. Chỉ tiêu 13.2 phấn đấu “Số hộ tham gia làm du lịch homestay là 30 hộ, trong đó duy trì là 22 hộ, tham gia mới là 08 hộ, Hiện mới thực hiện được: 28 hộ, đạt 93%. Chỉ tiêu 15.1: phấn đấu “Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 21,5 giường bệnh”, Hiện mới thực hiện được 21,4 giường bênh/vạn dân, đạt 99,5%. 

anh tin bai

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tập trung cho ý kiến vào dự thảo Dự bảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BCH Đảng bộ huyện; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện 12 đề án, 02 nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo 10 dấu ấn tiêu biểu năm 2023 huyện Bảo Yên. Phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án: Khu tái định cư Cảng hàng không Lào Cai (Giai đoạn 2) và Dự án thành phần 1 (Giải phóng mặt bằng và tái định cư) - Giai đoạn 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm 2024. Phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua hình thức đấu giá. Nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 17 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số vấn đề khác…
Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo. Một số ý kiến làm rõ thêm về kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2024 như: Nguyên nhân việc giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Việc Phấn đấu Thành lập bộ máy 01 cụm công nghiệp trên địa bàn; Phấn đấu thực hiện hoàn thành công tác GPMB và đề xuất đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bảo Hà. Chỉ tiêu 18, nâng cao chất lượng nhà ở. Chỉ tiêu 21, phấn đấu giải quyết, xử lý các trường hợp làm nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Chỉ tiêu 19, trên 85% công dân cài đặt mã định danh điện tử. Chỉ tiêu 22, phấn đấu mỗi xã có tối thiểu 01 mô hình sản xuất phân hữu cơ từ việc xử lý rác thải sinh hoạt, hữu cơ…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2024, là năm thứ 4 triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng; năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, nhằm đạt mức cao nhất 20 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và 12 Đề án trọng tâm, 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc thực hiện các chương trình, dự án dự báo sẽ có thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động – Hiệu quả - Phát triển”. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị thảo luận và Nghị quyết thông qua. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác dự đoán, dự báo tình hình, vận dụng vào điều kiện thực tế của huyện, của từng địa phương, ngành, lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trước mắt, cần tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần bù đắp các chỉ tiêu chưa đạt của năm 03 năm đầu nhiệm kỳ, nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 

Tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh triển khai các quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn; tích cực triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ cấu tổ chức, biên chế; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; thực hiện rà soát sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 đề ra.

Tập trung lãnh đạo phát huy vị trí, vai trò của MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền; tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết về tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây