Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên lần thứ IV - năm 2024 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 12/04/2024 04:38
Trong 2 ngày (11-12/4/2024), tại Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên lần thứ IV - năm 2024 với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 69 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên. Đây là Đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.

Dự đại hội về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí đồng chí Nông Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Về phía huyện Bảo Yên có đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Trọng Thông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội; Các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị huyện Bảo Yên. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ là người dân tộc thiểu số; Anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú huyện Bảo Yên.

anh tin bai

Các em học sinh người dân tộc thiểu số Trường THCS số 1 Phố Ràng chào mừng Đại hội

anh tin bai

Ấn tượng tiết mục múa Dao chào mừng Đại hội 

anh tin bai

Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Lào Cai, gồm 206 thôn, bản, tổ dân phố; toàn huyện có 26 dân tộc với trên 90.000 nhân khẩu cùng chung sống tại 16 xã và 01 thị trấn, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 76,2%; toàn huyện, có 7/16 xã đã được công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới”, có 01 đô thị đạt đô thị loại V. Những năm qua các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu để từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc đã mang lại nhiều thay đổi, khởi sắc ở vùng nông thôn, vùng núi cao, góp phần thực hiện có hiệu quả 20 mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp trọng tâm và 04 lĩnh vực đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trong đó tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

anh tin bai

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc, huyện Bảo Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp các chính sách cho người dân, làm cho diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức cao, bình quân đạt 13,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp giảm, tỷ trọng khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 4%; Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, mô hình kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã có thu nhập cao. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được đầu tư xây dựng góp phần giải quyết khó khăn về giao thông, sản xuất lưu thông hàng hóa, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Chất lượng giáo dục, đào tạo vùng DTTS có nhiều chuyến biến tích cực; các hoạt động văn hóa - thể thao, các giá trị và bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố và hoạt động có hiệu quả. An ninh- quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc được thực hiện hiệu quả,… Qua đó đã góp phần tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua đã góp phần thực hiến thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bảo Yên lần thứ III - năm 2019 đã đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đao tại Đại hội

 

 Với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, giai đoạn 2024 -2029, tiếp tục xây dựng và duy trì huyện Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; không còn thôn đặc biệt khó khăn; phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số theo hướng đảm bảo số lượng theo tỷ lệ được giao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là đội ngũ cán bộ nữ; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

 Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm, đóng góp thêm những giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng nói và chữ viết trong đồng bào dân tộc thiểu số… nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Đại hội

 

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Bảo – Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, đồng chí Nông Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: Cộng đồng các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời và là “máu – thịt” của dân tộc Việt Nam, “no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau”; Đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam ta. “Khi riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương”. Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển Đất nước, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; là yếu tố có tính nền tảng để đảm bảo đại đoàn kết dân tộc. Trên tinh thần đó, thời gian tiếp theo đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành địa phương cần nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn; tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; tập trung khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập…  Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy kỳ vọng các đại biểu về dự Đại hội sẽ lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số cùng với cấp ủy, chính quyền đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai.

 Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV, năm 2024 gồm 20 người; Thông qua Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2024 -2029.

anh tin bai

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

 

 Nhân dịp này, đã trao giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 01 tập thể, 04 cá nhân; 10 tập thể, 24 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên.

Tác giả bài viết: Bích Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây