Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Bảo Yên thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch

Thứ năm - 27/01/2022 22:55
THBY - Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Đây cũng là năm huyện Bảo Yên gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó huyện Bảo Yên đã linh hoạt, chủ động, hài hòa trong thực hiện kế hoạch để có thể thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xác định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ là tiền đề, động lực, bước đệm quan trọng cho các năm tiếp theo. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong năm 2021 UBND huyện đã chủ động, linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất. UBND huyện đã ban hành Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với 10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, gắn với việc thực hiện 22 mục tiêu, 04 lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời ban hành Chương trình công tác với 19 nhiệm vụ trọng tâm, 58 nhiệm vụ cụ thể cho từng quý.
Bảo Yên luôn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bảo Yên luôn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của, huyện Bảo Yên. Là địa bàn có hệ thống giao thông khá thuận lợi, ngoài các tuyến quốc lộ, đường sắt, đường thủy còn có rất nhiều các đường mòn, lối mở với các địa phương giáp ranh do đó nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Xác định được điều đó, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã vào cuộc thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế" với quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2021 ở mức cao nhất; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành với việc dự báo các tác động của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bám sát Văn bản số 2177/UBND-TH ngày 26/5/2021 về tiếp tục kiên định thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 05, trong đó tập trung thực hiện thêm 02 nhiệm vụ trọng tâm, 06 nhóm giải pháp, yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngành, lĩnh vực xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch ở mức cao nhất.

Kết quả huyện Bảo Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Với sản xuất lương thực diện tích, năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch giao; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46.167 tấn, bằng 103,26% kế hoạch giao, tăng 1,48% so với cùng kỳ. Các cây trồng chủ lực được các địa phương, Nhân dân tích cực triển khai thực hiện: Duy trì 559 ha chè, 250 ha cây hồng không hạt 23.022 ha quế, 108,6 ha cây dâu tằm, 25 ha cây sả, 29 ha cây chanh leo. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, chất lượng rừng được nâng lên; trong năm 2021 toàn huyện trồng mới được 2.218 ha rừng, tăng 13,1 % so với cùng kỳ năm 2020. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, tổng đàn gia súc cả năm ước đạt 65.000 con, đạt 77,4 % kế hoạch, bằng 128,6 % so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm cả năm ước đạt 850 nghìn con, đạt 110,4% kế hoạch giao, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm tập trung chỉ đạo, khoanh vùng dập dịch hạn chế thấp nhất thiệt hại; đặc biệt là việc ngăn chặn và phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm ước đạt 445 ha, bằng 100% so với kế hoạch, sản lượng thủy sản ước đạt 1.830 tấn, bằng 101,4% so với cùng kỳ.
 
2334545
Cùng với phòng chống dịch, Bảo Yên đã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế.
Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 171,6 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ. Việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã tạo ra được nhiều loại sản phẩm hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống thường ngày, thu hút hơn 2.500 người lao động, thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước cả năm 2021 đạt 143.173 triệu đồng, bằng 126% dự toán tỉnh giao và bằng 120% dự toán huyện giao, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước cả năm 2021 đạt 844.311 triệu đồng, bằng 108% so với kế hoạch tỉnh và bằng 107% kế hoạch huyện giao, tăng 2% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản thực hiện được: 336.058/421.656 bằng 80% kế hoạch giao.

Công tác xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc; hoàn thành việc xây dựng đề án huyện nông thôn mới vào năm 2025 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện cho cả giai đoạn 2021-2025. Kết thúc năm 2021 toàn huyện, có 01 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 06 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân trên xã đạt 15,5/15,4 tiêu chí, đạt 100,6% kế hoạch giao giao; có 01 xã hoàn thành chương trình nông thôn mới (xã Vĩnh Yên), nâng tổng số xã đã hoàn thành lên 8/16 xã, tăng 01 xã so với cùng kỳ năm 2020.
Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của người dân.
Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của người dân.
Các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và sắp xếp dân cư, các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện được triển khai đúng tiến độ; các khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Trong năm 2021 đã phê duyệt 06 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm 06 xã: Thượng Hà, Minh Tân, Kim Sơn, Tân Dương, Tân Tiến, Xuân Thượng; Hoàn thiện và chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Đô; Rà soát lập danh mục 19 quy hoạch điểm dân cư nông thôn.
 
Cơ sở hạ tầng khu vực đô thị ngày được cải thiện, văn minh, hiện đại; các dự án sân quảng trường khu hành chính mới, các tiểu công viên, khu vui chơi giải trí, thể thao tại trung tâm các xã; hệ thống đường điện chiếu sáng tại 17/17 xã, thị trấn được đầu tư…góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt, sản xuất cho người dân và doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công triển khai đúng tiến độ, luôn nằm trong nhóm các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của tỉnh.

Hoạt động các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch khắc phục các khó khăn, có tín hiệu tốt để phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tổng lượng khách du lịch đến với huyện Bảo Yên khoảng khoảng 350.000 lượt người, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước khoảng 210 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bảo Yên lần thứ IX năm 2021 và lựa chọn được các vận động viên có thành tích tốt tham gia Đại hội Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2022.
124354
Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư ngày một đồng bộ.
Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư ngày một đồng bộ.
Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho huyện. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi ra lớp đạt 99,7%, đạt 100% kế hoạch giao; mở được 06 lớp xóa mù chữ cho 123 học viên, đạt 123% kế hoạch giao. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng Nông thôn mới được tích cực triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện có 43/71 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 60,3%. Chất lượng, hiệu quả giáo dục các cấp học tiếp tục được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi, kỳ thi.
 
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt trong đó nhiều giải pháp đã được tỉnh Lào Cai, các Sở, ngành của tỉnh đánh giá cao; công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện; việc bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về từ vùng dịch đã được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy vết các trường hợp F0, F1, F2. Tính đến thời điểm hiện nay, qua nhiều đợt dịch bùng phát, huyện Bảo Yên vẫn kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được triển khai thực hiện đúng tiến độ, tổng số người được tiêm trong chiến dịch đợt 1, đợt 2 là 45.647 người, lũy kế 59.392 mũi. Huyện đã cử 10 y, bác sỹ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác tình nguyện phòng chống dịch Covid- 19, theo kế hoạch của Sở Y tế: Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai. Cùng với đó, việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ được thực hiện kịp thời.
DJI 0757
Công tác cải cách hành chính của huyện Bảo Yên luôn được tỉnh đánh giá cao, chất lượng ngày một tăng, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ. Công tác theo dõi thi hành pháp luật luôn được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, huyện đã thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã, cấp huyện; triển khai thực hiện biên lai điện tử, chứng thực điện tử và dần triển khai số hoá thủ tục hành chính ở cấp huyện và cấp xã làm giảm chi phí sau khi cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính là: 6.933 lượt hồ sơ tiết kiệm được trên 2.5 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã tiết giảm được thời gian, chi phí hoạt động của cá cơ quan, quản lý nhà nước, góp phần gia tăng vị trí trên bảng xếp hạng của tỉnh về công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin.
Bảo Yên tiếp tục duy trì huyện dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính.
Bảo Yên tiếp tục duy trì huyện dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính.
Bước sang năm 2022 là năm thứ 2, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng là một thách thức không hề nhỏ. Do vậy,  huyện Bảo Yên tiếp tục xác định thực hiện đồng thời “nhiệm vụ kép” là vừa chủ động thực hiện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; vừa triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để có thể hoàn thành và  hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra, ngoài việc triển khai thực hiện tốt các biện pháp, huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân cần chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, xem đây là trách nhiệm, thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bảo Yên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Bảo Yên sớm trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai./.
Đồng chí Tô Ngọc Liễn,
 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây