Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Xã Kim Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024

Thứ tư - 22/05/2024 11:37
Ngày 22/5, xã Kim Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lê Hồng Vy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện; đồng chí Lý Minh Chiến - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện và đông đủ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Dân quân cơ động, Dự bị động viên của xã Kim Sơn.

anh tin baiĐồng chí Lê Hồng Vy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc diễn tập KVPT

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Lê Hồng Vy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là hoạt động thực tiễn, cụ thể hóa việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, đoàn thể, địa phương trong trạng thái quốc phòng; kịp thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị: Ban chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập huyện chủ động, sáng tạo, chặt chẽ trong quá trình điều hành, ra tình huống sát với thực tiễn, kịp thời hướng dẫn khung tập thực hiện đúng nội dung diễn tập. Tập trung nghiên cứu, làm rõ thêm những nội dung mới nhằm góp phần bổ sung, phát triển lý luận, thực tiễn xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đơn vị khung tập và các cá nhân tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Kế hoạch, Quy định về diễn tập; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học, nội dung sát thực tế, theo đúng phương án đã được thông qua; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu trong quá trình diễn tập; phát huy tính chủ động, sáng tạo, giải quyết hiệu quả các tình huống giả định, sát với nguyên tắc, ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các lực lượng vũ trang cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Với đề mục, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển xã vào trạng thái quốc phòng; tổ chức và thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập được thể hiện qua 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng - an ninh. Đây là giai đoạn, lực lượng quân sự xã, công an xã nhận lệnh chuyển trạng thái từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Đảng ủy, UBND xã nhận Chỉ thị, Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và triển khai cho các tổ chức đoàn thể của xã thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sang chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Triển khai cho lực lượng vũ trang tiến hành tuần tra, bảo vệ các mục tiêu quan trọng bảo đảm cho chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.  

anh tin bai

Hội nghị BCH Đảng bộ xã chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Giai đoạn 2, chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp. Ban Chấp hành Đảng ủy xã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị. Trong diễn tập phần cơ chế, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị như: Xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập… địa phương đã vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với từng giai đoạn, vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể khá rõ nét, đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được Nghị quyết để lãnh đạo, điều hành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh.

Với tinh thần luyện tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương. Các giai đoạn diễn tập được thực hiện tuần tự theo nội dung. Việc xử lý tình huống, ra các Nghị quyết và tổ chức điều hành của Đảng ủy và UBND xã có trọng tâm, sát với thực tế, được Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Bảo Yên năm 2024 chấm đạt 9,4 điểm; đánh giá, xếp loại xuất sắc.

anh tin bai

Đồng chí Lý Minh Chiến - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện phát biểu bế mạc diễn tập KVPT

Phát biểu bế mạc tại buổi diễn tập đồng chí Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Lý Minh Chiến đánh giá cao các lực lượng tham gia buổi diễn tập đúng theo kế hoạch, sát với thực tế và hoàn thành theo các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị kỹ thuật. Đồng thời, đồng chí đề nghị: trong thời gian tới lãnh đạo cấp ủy xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Duy trì nghiêm quy chế phối hợp giữa Quân sự và Công an trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ huyện đến cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn, tạo môi trương thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập. Tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng Nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, góp phần tăng cường về tiềm lực Quốc phòng - An ninh…

Qua diễn tập đã cụ thể hóa chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm công tác tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã về xử trí tình huống chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương.

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây