Trung tâm VH, TT - TT Bảo Yên

Kết quả nổi bật từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024

Chủ nhật - 02/06/2024 03:59
Trong 5 năm qua Phong trào thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang huyện Bảo Yên được triển khai trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện; hướng dẫn của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện; cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã khắc phục khó khăn, thi đua sôi nổi, sáng tạo hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Phong trào thi đua quyết thắng được Huyện ủy, UBND huyện lãnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật thi đua khen thưởng, các Chỉ thị, Nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của trên về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Triển khai toàn diện, đồng bộ, bằng nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hội đồng thi đua khen thưởng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; hệ thống quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua bảo đảm đầy đủ, bám sát đối tượng và nhiệm vụ của LLVT huyện.  Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương và các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đem lại kết quả toàn diện góp phần đưa phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện ngày càng phát triển.

anh tin bai

LLVT Bảo Yên ra quân huấn luyện

Phong trào thi đua Quyết thắng luôn gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách, với nhiều hình thức, cách làm cụ thể, thiết thực. Phát huy hiệu quả các mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện luôn có khát vọng cống hiến, ngày càng tiến bộ, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tiêu biểu như: Ban CHQS huyện, Ban CHQS xã Xuân Hòa, Ban CHQS xã Tân Dương, Ban Chỉ huy Tự vệ Văn phòng Huyện ủy; Tự vệ Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện; Tự vệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Phong trào thi đua Quyết thắng tạo động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện phát huy tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan quân sự huyện và các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát thực tế; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc.

Đảng uỷ, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện quan tâm bảo đảm ngân sách cho hoạt động quân sự, quốc phòng và xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện.  Kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, các hội đồng trong khu vực phòng thủ; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp xã 20/20 cuộc, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối.

Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ đúng Luật; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Trong 5 năm qua đã có 605 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và Chiến dịch 60 ngày đêm giúp Nhân dân di rời nhà cửa, vật chất hoa màu trong khu vực dự án Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Tiêu biểu có: Ban CHQS huyện, Ban CHQS xã Cam Cọn, Phúc Khánh, Minh Tân, Xuân Hòa.

anh tin bai

Thanh niên Bảo Yên sẵn sàng nhập ngũ

 Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, HLCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức học tập cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ SSCĐ; huấn luyện chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ ở các cấp, kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện, lực lượng, phương tiện; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; qua đó trình độ, khả năng SSCĐ; huấn luyện chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của LLVT huyện không ngừng được nâng lên, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu biểu có: Ban Tham mưu/Ban CHQS huyện, Ban CHQS thị trấn Phố Ràng, Ban CHQS xã Xuân Thượng..

Phong trào thi đua Quyết thắng đã kịp thời cổ vũ, động viên ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện: LLVT huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo” gắn với các phong trào thi đua: “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe thường xuyên đạt 99%. Công tác thu, chi tài chính thực bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của LLVT huyện. Điển hình là: Ban Hậu cần-Kỹ thuật/Ban CHQS huyện, Tự vệ Bệnh viên Đa khoa huyện.

Trong công tác kỹ thuật phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện đã hướng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động 50, với các phong trào thi đua như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm”,...Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện. Tiêu biểu là: Ban Hậu cần-Kỹ thuật/Ban CHQS huyện.

anh tin bai

Đồng chí Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND huyện Tham quan mô hình học cụ

Những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. Quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã tạo mọi điều kiện để các điển hình tiên tiến được phát huy khả năng, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Tiêu biểu là: Ban Chính trị/Ban CHQS huyện; Lực lượng Dân quân của xã Nghĩa Đô, xã Cam Cọn, lực lượng Tự vệ Văn Phòng Huyện ủy.

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và mô hình “Dân vận khéo”, hằng năm LLVT huyện vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, vừa tích cực huy động nhân lực, vật lực chung tay, góp sức cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (LLVT đã đóng góp hơn 2.315 ngày công). Đó là cơ sở để tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.  Tiêu biểu là: Ban CHQS huyện, Ban CHQS xã Cam Cọn, Ban CHQS xã Nghĩa Đô, Ban CHQS xã Phúc Khánh,...

Thực hiện phong trào thi đua ‘‘Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thế địa phương và Trung tâm Y tế huyện, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với trên 1.500 ngày công. Tiêu biểu là: Ban CHQS huyện, Ban CHQS thị trấn Phố Ràng, Ban CHQS xã Việt Tiến, Ban CHQS xã Lương Sơn, Tự vệ Bệnh viện Đa khoa huyện.

anh tin bai

Tham gia hỗ trợ người dân

Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa nơi công sở”, LLVT huyện thực hiện tốt việc cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, với phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tiêu biểu là: Ban CHQS huyện, Ban Chỉ huy Tự vệ Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. LLVT huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch Covid-19 (với trên 440 lượt cán bộ, chiến sĩ  tham gia), được cấp ủy, chính quvền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu là: Ban CHQS huyện, Tự vệ Bệnh viện Đa khoa huyện, Tự vệ Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện.

 Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong những năm qua, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, tích cực trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời với Huyện ủy, UBND huyện về công tác quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phản động, cơ hội chính trị. Tiêu biểu là: Ban Tham mưu/Ban CHQS huyện.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng LLVT huyện luôn được triển khai thường xuyên, liên tục, gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương và đạt nhiều kết quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. LLVT huyện đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng KVPT vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện.

Phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Trong 5 năm Ban CHQS huyện đã có 03 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 04 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các phong trào, các đợt thi đua; 220 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đại hội nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã Xuân Hòa, Tân Dương, Phúc Khánh, Ban CHQS tự vệ Văn phòng Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, Tự vệ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tự vệ Trung tâm Văn hóa, thể thao-Truyền thông huyện và cá nhân tiêu biểu được cấp trên khen thưởng. Đây thực sự là những tấm gương sáng, những bó hoa tiêu biểu trong vườn hoa của phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện 5 năm qua.

Giai đoạn 2024-2029, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” của LLVT huyện đặt ra những yêu cầu mới. Cùng với đó LLVT huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đó là những động lực để LLVT huyện quyết tâm hoàn thành mục những mục tiêu, chỉ tiêu  đã đặt và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây